Möjligheter med decentral ventilation

Enkel projektering och kortare byggprocess – kan också utföras i etapper

Det är många förträffliga möjligheter med decentral ventilation oavsett om det gäller renovering, tillbyggnad eller nybyggnad. Man behöver inte avsätta extra plats för teknikrum eller kanaler. Den enkla installationen rum för rum, utan kanaler gör det möjligt att installera ventilation etappvis i några få rum åt gången istället för att utrymma hela byggnaden under byggprojektet. På så sätt blir projekteringen enklare, och byggprocessen mycket kortare.

Om det inte är hela byggnaden som har behov för bättre inomhusklimat, utan endast några få rum som har problem med dåligt inomhusklimat, då är det väldigt smidigt att installera decentral ventilation.

Man kan naturligtvis installera decentral ventilation i hela byggnaden, och vi ser ofta att man väljer decentral ventilation som den optimala eller den enda lösningen.

Om olika rum placerade runt omkring i en byggnad behöver ventileras, kan det bli dyrt och komplicerat att etablera kanaler. Samma problem kan även uppstå vid en tillbyggnad där det inte går att inkludera den existerande ventilation. Eller så kan det vara byggnadens konstruktion som gör att decentrala ventilationsaggregat är den bästa lösningen.

Exempel på när decentral ventilation är fördelaktig

Ventilation i få rum

I en större byggnad där det bara ska installeras ventilation i några få rum.

I en större byggnad där det bara ska installeras ventilation i några få rum.

 

 

I en byggnad med platt tak

Byggnader med platt tak kan innebära vissa utmaningar vad gäller placeringen av kanaler för central ventilation. Decentral ventilation är därför en upplagd möjlighet.

Byggnader med platt tak kan innebära vissa utmaningar vad gäller placeringen av kanaler för central ventilation. Decentral ventilation är därför en upplagd möjlighet.

Ventilation i tilbyggnad

I en tillbyggnad där man inte kan ansluta det existerande ventilationsaggregatet.

I en tillbyggnad där man inte kan ansluta det existerande ventilationsaggregatet.

 

 

Ventilation i hela byggnaden

När det är behov för ventilation i hela byggnaden, oavsett om det rör sig om renovering eller nybyggnation, kan Airmaster också lösa uppgiften decentralt. Här är det ofta en fråga om arkitektoniska behov – och naturligtvis totalekonomi.

När det är behov för ventilation i hela byggnaden, oavsett om det rör sig om renovering eller nybyggnation, kan Airmaster också lösa uppgiften decentralt. Här är det ofta en fråga om arkitektoniska behov – och naturligtvis totalekonomi.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev