Placering av decentrala ventilationsaggregat

För att få fullt utbyte av Airmasters decentrala ventilationsaggregat är det viktigt att välja rätt ventilationsaggregat och placera det korrekt i förhållande till rummets inredning och geometri. Ett felaktigt val av ventilationsaggregat eller en felaktig placering kan leda till dragproblem.

Decentral ventilation i ett långsmalt rum

I ett långsmalt rum där kastlängden är för kort för rummets längd men för lång på bredden, kan två mindre aggregat med mindre kastlängd med fördel användas. 

Decentral ventilation i rum med högt till tak

I ett rum med högt till tak eller om taket lutar bör aggregaten placeras så högt som möjligt.

Undvik blockering av tilluften

För att uppnå de mest effektiva tilluftsförhållandena bör föremål som t.ex. belysningsarmaturer inte monteras direkt i taket. Belysningsarmaturer bör sänkas så att tilluften får fritt tillträde till rummet.

Om rummet har takbjälkar som kan förhindra luftflödet kan du antingen välja ett golvstående aggregat som ventilerar enligt förträngningsprincipen (AM 900) eller ett vägghängt aggregat som ventilerar längs med takbjälkarna.

Arbetsområde nära ett ventilationsaggregat

I lokaler där personer ska vistas fysiskt nära ett aggregat är det viktigt att använda vägghängda eller golvstående modeller som arbetar enligt uppblandningsprincipen för att undvika dragproblem.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev