@media only screen and (max-width : 600px) { .header-quicklinks { background-image: url('') !important; } }

Service och underhåll

Ett Airmaster ventilationsaggregat är tillverkat för lång livslängd och är samtidigt ett system som kräver minimalt underhåll för att uppnå denna livslängd. I likhet med vad som gäller för all annan mekanisk utrustning rekommenderar vi ett visst underhåll. Dels för att förlänga livslängden på aggregatet, dels för att bibehålla ett optimalt inomhusklimat och en minimal energiförbrukning under hela livstiden.

För att garantera våra kunder goda erfarenheter av ventilations­aggregaten, bl.a. låga driftskostnader och ett optimalt inomhusklimat, erbjuder vi olika tjänster. 

Installation och driftsättning av Airmasters decentrala ventilationsaggregat

Det decentrala ventilationsaggregatet monteras enkelt och snabbt, vilket innebär att den dagliga användningen av lokalen inte behöver avbrytas eller störas under någon längre tid. Några få timmars tillträde till rummet räcker för att aggregatet ska vara installerat och klart för användning.

Driftsättning av ventilationsaggregatet är något som Airmaster gärna erbjuder hjälp med. Det kan vara med eller utan funktionsprov. 

Filter till ventilationsaggregat

Sådan skifter du filtre i Airmaster ventilationsanlæg.

Byte av filtren i Airmasters ventilationsaggregat är nödvändigt för att hålla dem i bästa möjliga skick. Om filtren är mycket nedsmutsade uppstår ett tryckfall som tvingar aggregatet att arbeta hårdare för att leverera det önskade luftflödet – och det är inte energieffektivt. Det kan dessutom gå ut över kvaliteten på inomhusklimatet om filtren inte underhålls. 

Airmaster levererar partikelfilter som uppfyller den nya filterstandarden SS-EN ISO 16890. Den nya testmetoden i SS-EN ISO 16890 tar höjd för filtreringsförmågan för bestämda partikelstorlekar, vilket den tidigare standarden (SS-EN 779:2012) inte gjorde. 

 

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev