@media only screen and (max-width : 600px) { .header-quicklinks { background-image: url('') !important; } }

Installation och driftsättning av Airmasters decentrala ventilationsaggregat

Det decentrala ventilationsaggregatet monteras enkelt och snabbt, vilket innebär att den dagliga användningen av lokalen inte behöver avbrytas eller störas under någon längre tid. Några få timmars tillträde till rummet räcker för att aggregatet ska vara installerat och klart för användning.

Driftsättning av ventilationsaggregatet är något som Airmaster gärna erbjuder hjälp med. Det kan vara med eller utan funktionsprov. 

Så här installerar du ditt ventilationsaggregat

Filter till ventilationsaggregat

Byte av filtren i Airmasters ventilationsaggregat är nödvändigt för att hålla dem i bästa möjliga skick. Om filtren är mycket nedsmutsade uppstår ett tryckfall som tvingar aggregatet att arbeta hårdare för att leverera det önskade luftflödet – och det är inte energieffektivt. Det kan dessutom gå ut över kvaliteten på inomhusklimatet om filtren inte underhålls. 

Förväntad livslängd för filter i ett Airmaster ventilationsaggregat

När ska ett filter bytas?

Det beror på många faktorer. Airmaster har därför under flera år systematiskt samlat in filter från många olika typer av aggregat, lokaler och fastigheter för att samla kunskap. Baserat på det rekommenderar vi nedanstående genomsnittsintervall för filterbyte.

Intervallen kan variera utöver det om aggregatet är installerat i särskilt förorenade områden som t.ex. på en byggarbetsplats eller i lokaler med mycket damm.

  • Aggregat med en årlig driftstid under 3 000 timmar: Maximal tid mellan byte 14 månader.
  • Aggregat med en årlig driftstid mellan 3 000 och 5 000 timmar: Maximal tid mellan byte 12 månader.
  • Aggregat med en årlig driftstid över 5 000 timmar: Maximal tid mellan byte 6 månader.

Detta innebär att för ett aggregat som är installerat i typiska kontor, klassrum och institutioner ska filtret bytas minst var 14:e månad.

Intervallet för tillsyn av ventilationsaggregat bör ses som ett komplement till nationella krav.

Så här byts filter i ett Airmaster ventilationsaggregat

För att säkerställa låga drifts- och underhållskostnader av ett Airmaster ventilationsaggregat använder Airmaster som standard filter med mycket stor yta i förhållande till det luftflöde som aggregaten är dimensionerade för.

Om man jämför med välkända tillverkare av centrala ventilationsaggregat är filterytan i förhållande till luftflödet i ett Airmaster ventilationsaggregat ungefär 2,5 gånger större.

Förutom lång livslängd för filtret innebär den stora filterytan också en lägre energiförbrukning, eftersom den energi som krävs för att suga luft genom filtret minskar ju mindre motstånd det är i filtret.

Ett lägre sluttryck bidrar ytterligare till en lägre energiförbrukning under filtrets hela livslängd.

Tryckfall Decentral Ventilation

Filter standard

Airmaster levererar filter enligt standarden EN ISO 16890. EN ISO 16890 fokuserar på förmågan att filtrera bort bestämda partikelstorlekar. Den tidigare testmetod fokuserade enbart på filtreringsförmågan utan att ta hänsyn till vilka partiklar filtren kunde filtrera bort.

De nämnda klassificeringarna enligt ISO 16890 är de filterklasser som vi använder mest. Andra filterklasser kan levereras på förfrågan.

Airmaster erbjuder dessutom ett brett sortiment av filter till tidigare modeller av Airmasteraggregat, vilket innebär att vi alltid kan leverera filter oberoende av aggregatets ålder eller modell. Filtren i Airmasters ventilationsaggregat sitter i en ram som sluter tätt mellan ramen och filtret. Om andra filter än originalfilter används, ser vi tyvärr ofta att filtret inte sluter tätt i filterramen och därmed inte uppfyller EN 1886:2007.

Vid användning av andra filter än originalfilter kan det därför uppstå stora läckage som medför ökad förorening av komponenter, högre energiförbrukning och sämre luftkvalitet.

Airmaster rekommenderar därför att Airmasters originalfilter alltid ska användas.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev