Airmaster film

Installationsmöjligheter med vägghängda aggregat

Flexibiliteten med Airmasters ventilationsaggregat gör att man kan ta hänsyn till både arkitektur och rummets utformning.

Sådan installerar du Airmasters decentrala ventilationsaggregat.

Det decentrala ventilationsaggregatet monteras enkelt och snabbt, vilket innebär att den dagliga användningen av lokalen inte behöver avbrytas eller störas under någon längre tid.

Några få timmars tillträde till rummet räcker för att aggregatet ska vara installerat och klart för användning.

Airmaster AM 1000

Airmaster AM 1000 är det största väggmonterade ventilationsaggregat, det blir levererat i 4 delar.

Filterbyte

Så här lätt byter du filter i ett Airmaster ventilationsaggregat.

Byte av filtren i Airmasters ventilationsaggregat är nödvändigt för att hålla dem i bästa möjliga skick. Om filtren är mycket nedsmutsade uppstår ett tryckfall som tvingar aggregatet att arbeta hårdare för att leverera det önskade luftflödet – och det är inte energieffektivt. Det kan dessutom gå ut över kvaliteten på inomhusklimatet om filtren inte underhålls.

Coanda effekten

Frisk luft tillförs med en relativt hög hastighet och ”klistras” mot taket innan den långsamt sjunker ned – detta kallas Coanda-effekten.

Coanda-effekten gör att rumsluften dras med och får tilluftstrålen att suga sig fast till taket innan den långsamt sjunker ner i lokalen, vilket garanterar en effektiv blandning av den friska luften och rumsluften. När rumsluften dras med säkras en jämn luftkvalitet i lokalen samtidigt som lufthastigheten på tilluftstrålen minskas. På så sätt undviks drag i vistelsezonen.

Ett dåligt inomhusklimat har stor påverkan på vår trivsel och vårt välbefinnande i vardagen. Undersökningar visar att dåligt inomhusklimat sänker vår prestationsförmåga med 5–10 %.

När det gäller barn är effekten ännu större. Därför behöver vi ett inomhusklimat i världsklass.

Airmaster har ett program av decentrala ventilationsanläggningar, där dyra och energikrävande kanaldragningar har ersatts av energieffektiva och flexibla helhetslösningar utan onödig energiförbrukning.

Vad är Airmaster decentral ventilation? Och hur fungerar det?

Airmaster serien består vägghängda och golvstående ventilationsanläggningar med låga ljudvärden, låg energiförbrukning och SFP värde. Airmaster serien monteras i det rum som har behov för ventilation. Intag och avluft kan antingen föras horisontellt genom ytterväggen eller vertikalt upp genom taket.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev