Airlinq kontrollpaneler

Airmaster har utvecklat två olika typer av kontrollpaneler - Airlinq Viva och Airlinq Orbit.

Airlinq Viva har utvecklats för att ge optimal ventilation i vardagen, med minimal betjening.
Airlinq Orbit gör det möjligt att ha ett större inflytande och kontrol på den dagliga driften av ventilationen.

Kontrollpaneler

Airlinq Viva

 

Airlinq Orbit

 

Manövrering

Inställningar kan göras direkt på kontrollpanelens pekskärm. Inställning av luftmängd via pekfunktion på fronten, samt funktionen Semesterläge som garanterar en basventilation med reducerat luftmängd.

 

Manövrering

Inställningar kan göras direkt på kontrollpanelens pekskärm. Menyns uppbyggnad gör manövreringen enkel och överskådlig och minskar risken för fel.

Manövrering via dator

Om andra driftparametrar måste ställas in kan kontrollpanelen anslutas till en dator via en USB-port. Med programmen Airlinq User Tool eller Airlinq Service Tool kan man få överblick över ventilationsaggregatets drift.

 

Manövrering via dator

En dator kan anslutas via USB-porten på kontrollpanelen, och programmet Airlinq Service Tool kan användas för att ställa in samtliga driftparametrar.

 

Airlinq User Tool
Airlinq Viva kontrollpanelen kan enkelt anslutas till en dator och med programmet Airlinq User Tool kan man få åtkomst till driftdata.

 • Ställa in luftmängd, tilluftstemperatur och maximal rumstemperatur.
 • Ladda ner en datalogg och vidarebefordra denna till en extern mottagare via e-post.
 • Filtrera statusvisning.
 • Inställning av CO2-driftområde.
 • Inställning, aktivering och deaktivering av tidsprogram.
   

Airlinq Service Tool
Airlinq Viva kontrollpanelen kan enkelt anslutas till en dator och med programmet Airlinq User Tool kan man få åtkomst till driftdata.

 • Ställa in och programmera styrningen.
 • Ladda ned en datalogg med grafisk visning av driften.
 • Ladda ner eller ladda upp en styrningsuppsättning.
 • Uppdatera styrningsmjukvaran.
 • Automatisk synkronisering av den inbyggda klockan via datorns datum
  och tid
 

Airlinq Service Tool
Airlinq Orbit kontrollpanelen kan enkelt anslutas till en dator och med programmet Airlinq User Tool kan man få åtkomst till alla driftdata.

 • Ställa in och programmera styrningen.
 • Ladda ned en datalogg med grafisk visning av driften.
 • Ladda ner eller ladda upp en styrningsuppsättning.
 • Övervaka energiförbrukningen med en inbyggd energimätare.
 • Uppdatera styrningsmjukvaran.
 • Automatisk synkronisering av den inbyggda klockan via datorns datum och tid.

Ladda ner Airlinq User Tool & Service tool

 

Ladda ner Airlinq Service tool

 

Manöverfunktioner

 

Airlinq Viva

Kontrollpanel Airlinq Viva möjliggör nedanstående funktioner

 

Airlinq Orbit

Kontrollpanel Airlinq Orbit möjliggör nedanstående funktioner

 

Manuell start, stopp och vila.

Manuell start, stopp och vila. Manuell start och stopp av en enkelt grupp eller hela systemet med Airlinq BMS.

   

Inställning av alla väsentliga driftparametrar med en automatisk startguide. Startguiden möjliggör en enkel och snabb programmering under själva installationen av ventilationsaggregatet. Startguiden är integrerad i inställningsmenyn och kan när som helst startas om.

Inställning av luftmängd via pekfunktion på fronten.

Inställning av luftmängden via pekfunktion på fronten.

Visning av varningar och larm med gul eller röd symbol.

Visa varningar och larm med textbeskrivning (till alla aggregat med Airlinq BMS).

Semesterläge – funktionen garanterar en basventilation med reducerat luftmängd.

Semesterläge – funktionen garanterar en basventilation med reducerad luftmängd.

   

Visa CO2-nivån genom ansluten CO2-givare (till alla CO2-givare på Airlinq BMS).

   

Det är lätt och överskådligt att reglera Airlinq BMS.

Automatiskt kontroll lås.

Automatiskt kontroll lås.

Barnsäkring.

Skärmlås med säkerhetskod.

   

Ställa in driftparametrar:
· Visa driftstatus med upp till 40 driftparametrar
(för alla aggregat med Airlinq BMS)
· Total översikt och inställningsmöjlighet för alla tidsprogram inkl. nattkylning.
· Tilluftstemperatur och standardluftmängd.
· Ställa in datum och tid.
· Nollställning av service
· Justering av datalogg.

 

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!