Airmaster Airlinq® Online styrning

Airmaster Airlinq Online

Internet of Things (IoT) är en beteckning för hur internet utvidgas när ett växande antal enheter kopplas upp mot internet. Ett helt nytt internet där maskiner kommunicerar med varandra, utbyter data och möjliggör en hittills aldrig skådad grad av intelligens och automatik. Både aktörer inom den privata och offentliga sektorn kan nu på allvar börja utnyttja IoT för att skapa nya affärsmöjligheter, effektiva arbetsprocesser och kunskaper via data.

Digital BMS är använt och välkänt hos de flesta, så nu tar vi nästa steg med Airmaster Airlinq® Online.

Professionell webbportal

Airlinq Online är en professionell webbportal för Ethernet-anslutna Airmaster-ventilationsaggregat. Portalen är en molnbaserad tjänst där servrarna som hanterar kommunikation med aggregaten ligger i "molnet". Airlinq Online är designat för att styra, övervaka och administrera ventilationslösningar för en eller flera installationer.

Öppenhet

Hos Airmaster står vi för öppenhet och samarbete. En viktig aspekt i framtidens IoT-system blir kommunikation mellan systemen. Därför ställer vi också en webbtjänst (API) till förfogande som systemintegratörer kan använda för en integration med andra BMS-system.

Säkerhet

Även om vi vill ha öppenhet sätter Airmaster också säkerheten i högsätet. Därför är all kommunikation ordentligt krypterad. Det gäller både kommunikationen mellan användarna och servrarna och kommunikationen mellan ventilationsaggregaten och servrarna.

Prismedveten investering

Airlinq Online är mycket billigare att skaffa än traditionella nätverkssystem och sparar dessutom in installationskostnaden för kunden eftersom systemet är så enkelt att de flesta kunder själva kan installera det. Alternativt kan Airmaster hjälpa till med det.

 

Airmaster Airlinq® Online


 


 

Komplet överblick på alla nivåer

Airmaster Airlinq® Online är decentraliserad ventilation med central administration

Airlinq Online kan nås från vilken plats som helst via en webbläsare. Det är en stark lösning som både sparar pengar och ger en maximal pålitlighet för installationerna. Med några få klick kan du styra samtliga ventilationslösningar centralt.

När du har loggat in på Airlinq Online har du åtkomst till ALLA dina aggregat – oavsett var i världen du befinner dig.

Komplett överblick

Airlinq Online täcker ditt behov för central administration och bevarar samtidigt fördelarna med decentral ventilation. Som kommun, bostadsförening, fastighetsförvaltare, vaktmästare och slutanvändare får du snabbt överblick över alla dina ventilationslösningar.

Airmaster Airlinq Online, hierarkisk brugerindeling

Administratör

Som administratör på en kommun eller fastighetsförvaltning kan du övervaka driftstatusen på alla ventilationsaggregat. Detta gäller för alla byggnader som kommunen eller fastighetsförvaltningen har tillgång till/äger. Man får snabbt och säkert överblick över alla aggregat och deras drift.
Därmed kan man hela tiden kontrollera att allt fungerar som det ska och att det inte slösas onödig energi och pengar på driften.

Driftsledare

Som driftsledare kan du t.ex. se och ändra driftstatus, luftmängd, tilluftstemperatur, larm och CO2-nivå samt hämta en datalogg.

Vaktmästare

Du kanske har en eller flera servicemedarbetare/vaktmästare anställda som också ska ha åtkomst till Airlinq Online, men som inte behöver samma rättigheter som du. Som driftsledare kan du upprätta och tilldela rättigheter i den utsträckning som du önskar. Du kan alltid tilldela upp till samma rättighetsnivå som du själv har.

Slutanvändare

Som slutanvändare får du uteslutande åtkomst till det ventilationsaggregat eller de ventilationsaggregat som är i den lokal som du befinner dig i. Du har möjlighet att se om aggregatet är i gång och kan bl.a. justera luftmängden m.m.

Alltid full support

Alltid full support

Airmaster Airlinq Online - Altid fuld support fra Airmaster

Full support från Airmaster

Oavsett vem du är och vilka rättigheter du har, kan du alltid få support från Airmaster. När vi från Airmaster loggar in på Airlinq Online kan vi ge fjärrsupport på alla dina ventilationsaggregat. Vi har åtkomst till alla funktioner och driftparametrar och har därför en total överblick för att kunna hjälpa er direkt. Det enda som behövs är att ventilationsaggregatet är uppkopplade mot internet via en kabelanslutning eller en trådlös anslutning.

Servicepartner

Airmaster och du som kund kan samarbeta med en eller flera serviceentreprenörer. Om du inte själv vill stå för användningen av Airlinq Online kan du välja att lägga ut denna uppgift på entreprenad. Din servicepartner får då, liksom du själv ville få, åtkomst till Airlinq Online.

Överskådligt användargränssnitt

Överskådligt användargränssnitt 

Med Airlinq Online kan du övervaka, ställa in och planera i en och samma handling.

Airmaster Airlinq Online - Overblik i hverdagen

Det är du som ska sitta med lösningen framför dig! Därför har uppbyggnaden och utformningen av användargränssnitt också varit i fokus. Oavsett om du använder din dator, surfplatta eller smartphone, så får du en överskådlig överblick över alla dina aggregat och deras driftstatus.

Airmaster Airlinq Online - Overskuelig brugerflade på alle enheder

Se vem som ändrat vad och när

Bara de parametrar som den enskilda användaren behöver är synliga, vilket ger en bra överblick.

Användargränssnittet är enkelt och överskådligt. Det ger en snabb överblick och möjlighet för övervakning av givare, energimätare, luftflöden, temperaturer m.m.
Till exempel kan du:
• Starta/stoppa alla aggregat på en gång
• Ställa in nattkylning på alla aggregat på en gång
• Sätta alla aggregat i "semesterläge" på en gång

Airmaster Airlinq Online - Brugerflade

När du loggar in på Airlinq Online ser du först en administrationssida. Administrationssidan ger dig ett komplett överblick över alla dina ventilationsaggregat.

Airmaster Airlinq Online - Administrationsside

Användardefinierad indelning

Tillsammans med oss bestäms vem som ska ha åtkomst till vad. Användargränssnittet är uppbyggt så att åtkomsten begränsas i en fallande hierarkisk ordning. Användare får åtkomst till en bestämd grupp och dess undergrupper med en bestämd rättighetsroll. Man börjar alltid på det nivå som man är inloggad på. 
För varje undergrupp som väljs avgränsas listan med anläggningar.

Så här ser ett typisk användargränssnitt ut för en slutanvändare.

Airmaster Airlinq Online - En typisk brugerflade hos slutbrugeren

 

Reella besparingar

Tid är pengar

Med Airlinq Online kan du 
proaktivt uppnå reella besparingar 

Airmaster Airlinqq Online - Online styring og betjening - Reelle besparelser

Ökad effektivitet

Oavsett om du är tekniskt ansvarig, byggnadsansvarig eller vaktmästare kan du optimera drift och prestanda för många olika platser. Med Airlinq Online slösar du inte bort tiden på att köra ut och kontrollera aggregat som egentligen inte har något fel. Du kan koncentrera dig om de konkreta meddelanden som ges på webbportalen. Allt detta sparar tid och onödiga resekostnader.

Underhållsfördelar

Med Airlinq Online kan du med hjälp av automatiserade larm se vad du ska koncentrera dig om. Systemet analyserar sina egna data och kan varna om filterbyte och felmeddelanden via e-post. Vid online-filterlarm kan man automatisk få tillskickat nya filter som passar till just dina ventilationsaggregat.

Grafisk rapportering

Med Airlinq Online kan du själv utforma och sammanställa olika diagram med driftdata. Du kan kombinera data för flera aggregat i ett diagram för att göra en jämförelse. Data kan sparas och exporteras till en Excel-fil så att du kan arbeta vidare med dem. Dessutom kan du även göra en PDF för extern användning.

Airmaster Airlinq Online - Grafisk rapportering Eks. CO2 level

Information är också en produkt

Med Airlinq Online har vi tillsammans så många möjligheter, bland annat tack vare att vi kan samla in så mycket data och kunskaper om driften för våra ventilationsaggregat. Dessa kunskaper ger både dig och oss som producent ett informationsvärde. Airlinq Online är inte bara en produkt, utan också en lösning som ger dig ett bra inomhusklimat och en trygghet i vardagen.

Standard i Airmaster aggregat

Logga in - sen är du igång

 

Aktivering av ethernet-modulen

För att få åtkomst till Airlinq Online ska Ethernet-modulen aktiveras. Aktivering kan ske i samband med beställning av ventilationsaggregatet så att lösningen är klar för användning vid leveransen. Aktivering kan också ske i efterhand mot en extra betalning.

Vi kan hjälpa till med start

När dina aggregat ska startas kan vi göra det åt dig via fjärrsupport. Vid start av det första ventilationsaggregatet får du samtidigt en instruktion i användningen av Airlinq Online.

FJÄRRSUPPORT

Om du behöver fjärrsupport erbjuder vi det till ett fast timpris.

DATAANALYS

Airmaster erbjuder analys av driftdata för eventuella ändringar för en så energioptimal och effektiv ventilation som möjligt. Om du vill ha en djupare driftanalys kan en sådan beställas direkt hos Airmaster. Analysen faktureras på timbasis.

EFTERINSTALLATION

För alla ventilationsaggregat som har en Airlinq-styrning kan ett Ethernet-modul efterinstalleras. Om du redan har ett ventilationsaggregat och gärna vill få tillgång till Airlinq Online, kan du naturligtvis också få det.

 

Airmaster Airlinq Online - Pakkeløsning

Säker kommunikation

Säker kommunikation

Genom att övervaka all inkommande och utgående datakommunikation skyddar din brandvägg både dig och dina data mot angrepp utifrån.

Kommunikation i utgående riktning

Kommunikationen mellan ventilationsaggregaten och Airlinq Online-servrarna startar alltid i utgående riktning. De flesta brandväggskonfigurationerna tillåter kommunikation med en extern enhet när kommunikationen startas av en enhet (här: Ethernet-modul i ventilationsaggregatet) på insidan av nätverket (utgående riktning).

Hos Airmaster prioriterar vi säkerhet och bra service. Därför samarbetar vi med en av branschens bästa leverantörer av värdtjänster för Airlinq Online-servrarna. Vår partner, Microsoft Gold Hosting Certified Partner, är certifierad medlem av branschföreningen BFIH.

Säker åtkomst / inloggning

Det används kryptering mellan den dator, surfplatta eller smartphone som du använder och Airlinq Online-portalen. Mellan Airlinq Online-servrarna och de enskilda Airmaster-ventilationsaggregaten används också kryptering.

Uppkoppling via nätverkskabel

Uppkoppling till Airlinq Online med standard nätverkskabel (min Cat 5e) till varje enskilt Airmaster ventilationsaggregat. Kräver ett nätverksuttag med internetuppkoppling till varje ventilationsaggregat, eller alternativt kan en switch användas. 

Airmaster Airlinq Online - Sikker datakommunikation

1) Ventilationsaggregatet (Ethernet-modulen) skickar med jämna mellanrum ett ”statustillstånd" genom brandväggen ut på internet och vidare till servrarna (gatewayen) – denna utgående kommunikation är samtidigt också en förfrågan till servrarna om det finna nya ändringar.

2) Servrarna loggar denna status, och om ändringar ska utföras i driftinställningarna skickar servrarna ett svar till aggregatet (Ethernet-modulen).

NYHET Uppkoppling i kombination med Airlinq BMS

Uppkoppling till Airlinq BMS med en standard nätverkskabel (min Cat 5e) till ett Airmaster aggregat som ingår i ett Airlinq BMS system. Via RS 485 bussförbindelsen till Airlinq BMS systemet så kan aggregaten kommunicera med Airlinq Online. Denna lösning kräver endast ett nätverksuttag till ett av aggregaten i Airlinq BMS systemet. Alternativt till fast anslutning till internet kan GSM användas för att styra upp till 20 aggregat via Airlinq Online.

Personuppgift

Är du redo för den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018? Det är Airmaster! Airlinq Online uppfyller kraven i de kommande EU-reglerna, och vi ger dig gärna råd om hur du garanterar att du också följer reglerna.

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!