Airlinq styrboxar

AQC L

Ett ventilationsaggregat från Airmaster med AQC L styrbox möjliggör nedanstående styrfunktioner.

 

AQC P

Ett ventilationsaggregat från Airmaster med AQC P styrbox möjliggör nedanstående styrfunktioner.

 Dataloggning
 • Kontinuerlig datalogg av alla väsentliga driftdata.
 • Dataloggen kan ställas om till en tidsbegränsad logg.
 • Loggfrekvens och driftdata kan justeras.
 • Som standard är styrningen inställd på att datalogga var femte minut. Minnet rymmer driftdata för ett helt år. När minnet är fullt skrivs den äldsta datan över och på så sätt har man alltid tillgång till de senaste uppgifterna. Fördelarna med detta är: 
  - Möjligt att läsa ut mycket exakta driftdata som kan användas för att spåra driftfel.
  - Möjligt att skapa driftrapporter för varje aggregat.
  - Dokumentation av luftkvaliteten med ansluten CO2-givare eller elektroniska fuktgivare (Endast CV80 och CV 200). 

Dataloggning

 • Kontinuerlig datalogg av alla väsentliga driftdata.
 • Dataloggen kan ställas om till en tidsbegränsad logg.
 • Loggfrekvens och driftdata kan justeras.
 • Som standard är styrningen inställd på att logga var femte minut. Minnet rymmer driftdata för ett helt år. När minnet är fullt skrivs den äldsta datan över och på så sätt har man alltid tillgång till de senaste uppgifterna. Fördelarna med detta är:
  - Möjligt att läsa ut mycket exakta driftdata som kan användas för att spåra driftfel.
  - Möjligt att skapa driftrapporter för varje
  aggregat.
  - Dokumentation av luftkvaliteten med ansluten
  CO2-givare.
Styrbox
 • Nätverksanslutning med ett extrakort KNX®, LON®, MODBUS®, BACnetTM MS/TP, BACnetTM/IP är möjligt.
 • All styrningsintelligens ligger i styrboxen. På så sätt kan ett ventilationsaggregatet också drivas utan kontrollpanel.
 • Kontrollpanelen ansluts till ett separat uttag.
Styrbox
 • Nätverksanslutning via ett extrakort KNX®, LON®, MODBUS®, BACnetTM MS/TP, BACnetTM/IP är möjlig.
 • All styrningsintelligens ligger i styrboxen. På så sätt kan ett ventilationsaggregat också drivas utan kontrollpanel.
 • Kontrollpanelen ansluts till ett separat uttag.
 • Integrerad kylmodulstyrning.
Övervakning
 • Kondensövervakning med flottörkontakt.
 • Elektronisk övervakning av givare och fläktar.
 • Avancerat varnings- och larmsystem som snabbt upptäcker driftstörningar och gör ventilationen mer driftsäker.
 • Filterövervakning med drifttidsmätare. Tidsintervallen kan justeras.
Övervakning
 • Kondensövervakning med flottörkontakt.
 • Elektronisk övervakning av givare och fläktar.
 • Avancerat varnings- och larmsystem som snabbt upptäcker driftstörningar och gör ventilationen mer driftsäker.
 • Styrningen övervakar luftmängden konstant och ser därmed till att aggregatets ventilation alltid är välavvägd oavsett mottryck.
 • Filterövervakning med drifttidsmätare och elektronisk flödesövervakning. Tidsintervallen kan justeras.
 • Larmutgång till fjärrövervakning av ventilationsaggregatet.  
Tidsstyrning
 • Tidsstyrd ventilation med 7 tidsprogram och en inbyggd klocka. Varje tidsprogram kan programmeras individuellt med luftmängd, tilluftstemperatur, dagar och tider.
 • Flera tidsprogram kan vara aktiva samtidigt.
 • Tidsprogram kan överstyra varandra.
Tidsstyrning
 • Tidsstyrd ventilation med 7 tidsprogram och en inbyggd klocka. Varje tidsprogram kan programmeras individuellt med luftmängd, tilluftstemperatur, dagar och tider.
 • Flera tidsprogram kan vara aktiva samtidigt.
 • Tidsprogram kan överstyra varandra.
Nattkylning
 • Fungerar automatiskt
 • Utnyttjar den svala nattluften för att kyla ett rum
 • Aktiverar kylmodulen automatiskt vid behov
 • Programmet kan justeras efter behov.
Nattkylning
 • Fungerar automatiskt.
 • Utnyttjar den svala nattluften för att kyla ett rum.
 • Aktiverar kylmodulen automatiskt vid behov.
 • Programmet kan justeras efter kundens behov.

Helautomatiskt spjäll

 • Styrning av motoriserade uteluftspjäll varvid drag och egenventilation förhindras.
 • Styrning av tillluftstemperatur med hjälp av ett bypasspjäll.

Helautomatiskt spjäll

 • Styrning av motoriserade uteluftspjäll varvid drag och egenventilation förhindras.
 • Styrning av tillluftstemperatur med hjälp av ett bypasspjäll.

Värmebatterier

 • Frostskydd med förvärmebatteri och funktionen ”Förvärme”.
 • Frostskydd med värmebatteri och funktionen ”Virtuell förvärme”.
 • Automatisk styrning av en värmebatteriet.

Värmebatterier

 • Frostskydd med förvärmebatteri och funktionen ”Förvärme”.
 • Frostskydd med värmebatteri och funktionen ”Virtuell förvärme”.
 • Automatisk styrning av två värmebatterier. 

Analogt CTS

 • Styrning av driftstider samt luftflöde och tillluftstemperatur.

Analogt CTS

 • Styrning av driftstider samt luftflöde och tillluftstemperatur.
 • Alarmutgång vid fel.
Energimätare
 • Övervakning och avläsning av energi-förbrukningen för varje aggregat med en inbyggd energimätare med display. 
Energimätare
 • Övervakning och avläsning av energi-förbrukningen för varje aggregat med en inbyggd energimätare med display. 
 • Avläsning av energiförbrukning av varje aggregat med hjälp av programmet "Airlinq Service Tool".
Givare
 • Behovsstyrt luftflöde med hjälp av en CO2-givare.
 • Behovsstyrt luftflöde med hjälp av elektroniska fuktgivare för både uteluft och avluft, (Endast till CV80 och CV 200)
 • Integrerad 13,5 Volt strömförsörjning för givare.
 • 2 analoga ingångar för externa styrsignaler:
  - Ingångarna kan även användas som digitala ingångar.
  - Ingångarna kan programmeras efter behov.
Givare
 • Behovsstyrt luftflöde med hjälp av en CO2-givare.
 • Integrerad 12 Volt strömförsörjning för flera givare.
 • Integrerad 24 Volt strömförsörjning för en givare.
 • 3 analoga och 3 digitala ingångar för givare.
  - Analoga ingångar kan även användas som digitala ingångar.
  - Ingångarna kan programmeras efter behov.
External Emergency Stop
 • Funktionen bryter aggregatdriften med en extern signal som är oberoende av aggregatets drifttillstånd och andra startsignaler t.ex. i en nödsituation.
 • Aggregatet stänger av fläktarna direkt och stänger till- och frånluftsspjällen. 
External Emergency Stop
 • Funktionen bryter aggregatdriften med en extern signal som är oberoende av aggregatets drifttillstånd och andra startsignaler t.ex. i en nödsituation.
 • Aggregatet stänger av fläktarna direkt och stänger till- och frånluftsspjällen.

 

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!