Ventilation och inomhusklimat

 

 

Frisk luft är en mänsklig rättighet. Utifrån den devisen har Airmaster utvecklat marknadens mest energieffektiva och tystgående, decentrala ventilationslösningar med värmeåtervinning –ventilationslösningar som kan användas i alla slags rum och fastigheter.

Kunskap om Airmasters decentrala ventilation

Airmasters decentrala ventilationslösningar minimerar fastighetens energiförbrukning för ventilation. Tack vare den intelligenta styrningen ventileras det endast i de rum där det behövs och när det behövs. Ingen energi slösas i onödan. Ventilationsaggregaten är behovsstyrda, självständiga enheter som också kan fungera i ett nätverk och integreras i ett intelligent fastighetssystem, t.ex. med hjälp av Airmasters API. Ventilationsaggregaten är utrustade med filter som dels ser till att endast ren luft kommer in i lokalen, dels filtrerar frånluften för att skydda ventilationsaggregatet och därmed öka systemets livslängd.

 

 

Airmaster har levererat mer än 70 000 decentrala ventilationsaggregat som bidrar till ett sunt inomhusklimat i skolor, daghem, kontor, möteslokaler, kliniker, restauranger, gym och många andra platser där vi uppehåller oss för arbete eller fritid.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev