Tilluftsprinciper - Uppblandningsprincipen och förträngningsprincipen.

Behaglig ventilation – ventilation för arbets- och vistelsezoner.

Ventilation förbättrar det termiska och atmosfäriska inomhusklimatet med avseende på luftens temperatur, fuktighet och innehåll av främmande/skadliga ämnen och partiklar. Ventilation från Airmaster är behaglig och behovsstyrd (DCV – Demand Controlled Ventilation).
Ventilationsaggregaten är utvecklade efter två olika tilluftsprinciper: uppblandningsprincipen och förträngningsprincipen.

Uppblandningsprincipen

Uppblandningsprincipen eftersträvar en effektiv uppblandning av den friska luften och rumsluften. Utspädningsventilation kallas principen också ibland, eftersom rumsluften ”späds ut” med frisk uteluft. Uppblandningsprincipens effektivitet säkerställs med hjälp av Coanda-effekten.

Coanda-effekten

Frisk luft tillförs med en relativt hög hastighet och ”klistras” mot taket innan den långsamt sjunker ned – detta kallas Coanda-effekten.

Coanda-effekten gör att rumsluften dras med och får tilluftstrålen att suga sig fast till taket innan den långsamt sjunker ner i lokalen, vilket garanterar en effektiv blandning av den friska luften och rumsluften. När rumsluften dras med säkras en jämn luftkvalitet i lokalen samtidigt som lufthastigheten på tilluftstrålen minskas. På så sätt undviks drag i vistelsezonen.

Rätt installation och inställning har stor betydelse för att undvika drag.

Demo, Coanda-effekten

Tilluftstrålen för vägghängda ventilationsaggregat

tilluftprinciper

Vägghängt ventilationsaggregat - uppblandningsprincipen

Alla vägghängda modeller ventilerar enligt uppblandningsprincipen, där den friska luften leds in i rummet uppe under taket och coanda-effekten utnyttjas.

Med AM 1000 kan man automatisk justera tilluften så att den anpassar kastlängden till rummets luftmängd och storlek.

ventilationsaggregat - uppblandingsprincipen

Vägghängt ventilationsaggregat – tilluftstrålen sedd från sidan

Tilluftstrålen för golvstående ventilationsaggregat

De golvstående modellerna ventilerar antingen efter uppblandingsprincipen, precis som de vägghängda modellerna, där frisk luft tillförs uppåt från toppen av modellen och coanda-effekten utnyttjas.

Justerbar tilluftsöppning

De golvstående modellerna AM 900 och AM 1200 är utrustade med en justerbar tilluftsöppning. Man kan ställa in spaltöppningsgraden efter behov och därmed säkra rätt kastlängd til lokalens storlek. Kastlängden är lätt att variera genom att ändra på tilluftsöppningen/
spaltöppningsgraden.

AM 1200 uppblandingsventilation

På bilden visas två AM 1200, den ena placerad intill väggen och den andra placerad ut från väggen. Tilluftstrålen ses från sidan.

AM 900 uppblandingsventilation

AM 900 - uppblandningsventilation.

Ventilation och rumsavdelare

AM 1200 placerad ut från väggen som rumsavdelare. Luftmängden/-riktningen justeras med ställbara galler.

Förträngningsprincipen

Ventilation - förträngningsprincipen

Golvstående AM 900 - förträngingsventilation sett från sidan.

Den golvstående modellen AM 900 kan också fås med förträningsventilation som är en effektiv och behaglig tillförsel av tilluften i lokalen med låg lufthastighet och kan med fördel utnyttjas i lokaler med speciella takformat.

Vid förträngningsprincipen tillförs den friska utomhusluften med låg hastighet nere vid golvet. Den friska utomhusluften tillförs med en temperatur som är ett par grader lägre än rumstemperaturen. Luften fördelas över hela golvet på grund av densitetsskillnaden
mellan den kalla och varma luften.

Den låga hastigheten på luftflödet säkrar dragfria förhållanden i lokalen.

förträngingsventilation

Golvstående AM 900, förträngingsventilation.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev