Rekommendationer från REHVA

ventilation

Med denna information önskar vi att kommunicera råd och rekommendationer som vi mottog från REHVA i april 2020. Vi länkar också till ett dokument från REHVAs hemsida som uppdateras kontinuerligt.

Med Airmaster ventilationsaggregat, följer du bäst REHVAs råd och rekommendation vid att:

1. Öka ventilationen, så att den kör flera timmar än normalt och gärna med större luftmängd

Du kan inställa start och stopp tidpunkter för dina Airmaster aggregat med ett veckoschema där luftmängden kan ökas. Låt ventilationsaggregaten köra några timmar före och efter att lokalen används, eller överväg en eventuell temporär löpandedrift. Med Airmaster Airlinq® Online är det lätt att inställa detta via Airmasters egen online webbportal.

2. Säker användning av värmeåtervinningsenheter

Airmaster aggregat använder motströmsvärmeväxlare av hög kvalitet där uteluft och avluft är helt separat och aggregaten har dessutom en hög täthet jämfört internt luftläckage.

3. Är det länge sedan att service har utförts på aggregatet kan det vara en bra ide att byta filter.

Om det är länge sedan att service har utförts på ditt ventilationsaggregat, bör du överväga om det är på tid att byta filter i aggregatet. Det är inte nödvändigt med ytterligare service än vad som normalt rekommenderas, men smutsiga och igentäppta filter begränsar aggregatets kapacitet och därmed minskas mängden av frisk luft.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev