Ventilation och inomhusklimat

1. Byggnaden ska kunna andas

Skärpta byggregler leder till att renoveringsprojekt och nya byggnader blir mycket lufttäta – så lufttäta att det kan kännas som att vara i en påse. Byggnader ska vara täta samtidigt som de måste kunna andas. Det låter motstridande. Det som menas är att byggnaderna ska vara täta så att vi inte förbrukar för mycket energi på uppvärmning. Men de ska också kunna ”andas” så att fuktig och förbrukad luft kan komma ut. Byggnader ska inte andas via otätheter utan genom kontrollerad och behovsstyrd ventilation.

 

Fukt och mögel

En typisk följd av bristande ventilation är att den relativa luftfuktigheten ökar, vilket gör att mögel kan uppstå i byggnaden. I mögelsporerna finns ämnen som är direkt skadliga för människor och djur.

Vad ska du göra?

Du ska ventilera – men på rätt sätt. Decentral ventilation med värmeåtervinning ser till att ingenting lämnas åt slumpen. Med ett decentralt ventilationsaggregat som automatiskt anpassar tillförseln av frisk luft till varje enskilt rum uppnår man ett inomhusklimat som är sunt på ett ekonomiskt sätt.

2. Sunt inomhusklimat

Vår hälsa står på spel

Inte alla byggnader har ett bra inomhusklimat och det beror ofta på att det är för mycket fukt i byggnaden på grund av stor avdunstning och dålig eller ingen ventilation. Detta kan orsaka både hälsoproblem och ekonomiska problem.

För byggnaden kan det innebära att det bildas röta, svamp och mögel i konstruktionen, vilket på sikt kan förstöra byggnaden och orsaka astma och allergi hos användarna om det får lov att sprida sig.

Fler och fler personer får konstaterat astma och allergi och en del av förklaringen är dåligt inomhusklimat.

Visste du att...

 

  • luften inomhus är full av kemikalier och partiklar från t.ex. möbler, golvbeläggning, elektronik och målade ytor. Dessa fäster sig i damm som vi andas in.

 

  • typiska tecken på för hög luftfuktighet är kondens på fönstrens insida, fuktfläckar på tak och väggar, tapeter som buktar ut och lossnar från väggen, lådor och dörrar som slår sig och sist men inte minst – mögel.

Ett exempel från vardagen

CO2-mätningar gjorda i ett traditionellt klassrum på Gl. Hasseris skola visar tydligt hur avgörande en god ventilation är för luftkvaliteten. Den blå linjen visar CO2-nivån med ett Airmaster aggregat i drift. Den röda linjen visar mätningar gjorda i samma klassrum utan ventilation.

I figur 1 är mätningarna gjorda över en skoldag och i figur 2 är mätningarna gjorda över en hel skolvecka.

 

 

Resultatet är entydigt. Utan ventilation steg CO2-nivån till 2000 ppm på bara en undervisningstimme.

Med tanke på hur många timmar vi tillbringar i förskolan, utbildningsinstitutioner och på arbetet är detta resultat både tankeväckande och oroande.

 

CO2

Figur 1: mätningar gjorda över en skoldag

CO2 mätningar over en skolvecka

Figur 2: mätningar gjorda över en hel skolvecka.

CO2-nivåer och deras betydelse

 

400 - 1000 ppm

Vid 400-1000 ppm rör det sig om en normal CO2-nivå i rum med god tillförsel av frisk luft.

1000 - 2000 ppm

Vid 1000-2000 ppm kommer du typiskt att känna trötthet och ha koncentrationsbesvär.

2000 - 5000 ppm

Vid 2000-5000 ppm kommer du typiskt att ha huvudvärk, vara sömnig och känna dig allmänt illamående.

5000- ppm

Vid 5000 ppm eller över föreligger svimningsrisk på grund av CO2-förgiftning.

Känner du till din CO2-nivå?

3. Vi ska spara energi

Samtidigt som vi ska skapa ett bra inomhusklimat för oss själva och byggnaden så ska vi också spara energi. Energibesparingar är som regel en del av särskilt renoveringsprojekt där äldre byggnader ska förnyas och moderniseras. Här kan decentral ventilation från Airmaster i hög grad vara till fördel – driftkostnaderna för el är extremt låga och dessutom ser behovsstyrningen till att det endast ventileras i de rum där det behövs, när det behövs.

energikalkylator

Energikalkylator

Med hjälp av energikalkylatorn kan du beräkna den årliga energiförbrukningen för Airmaster ventilationsaggregat.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev