Dimensionering av ventilationsaggregat

Ventilationskalkylatorn talar om för dig vilket Airmaster ventilationsaggregat vi rekommenderar i förhållande till rummets storlek och användning.

Årlig energiförbrukning

Den årliga energiförbrukningen för det valda ventilationssystemet, baserat på användning och önskad temperatur, kan beräknas med vår energikalkylator.

Fler data

Information omkring SFP, ljudtrycksnivå, effektförbrukning och kapacitet vid använding av olika typer filter kan du se på databladet för de respektive ventilationsaggregat.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev