@media only screen and (max-width : 600px) { .header-quicklinks { background-image: url('') !important; } }

Inomhusklimat i världsklass

...tänk om vi kunde utveckla ventilationsaggregat som tog hänsyn till vårt beteende, behov och välbefinnande och som samtidigt kunde vara en del av den rätta energilösningen för framtidens renoverings- och byggprojekt.

 

Ventilationslösningar

Airmaster utvecklar och producerar marknadens mest omfattande program av decentrala
ventilationsaggregat för skolor, kontor, möteslokaler, gym, restauranger, kliniker etc.

Nyheter, fallstudier och artikler

Service

Du har den bästa ventilationen – få den bästa servicen också.

Projektering

Har du ett ventilationsprojekt kan vi hjälpa dig med rådgivning, dimensionering och beräkningsverktyg.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev