@media only screen and (max-width : 600px) { .header-quicklinks { background-image: url('/media/1537/intro.jpg') !important; } }

Klimatet föredrar också decentralisering

Även utomhusklimatet blir bättre när man väljer en decentral ventilationslösning.

Vi har jämfört CO2-påfrestningen för en central och en decentral ventilationslösning i ett specifikt fall. Resultatet är tillgängligt i en LCA-rapport.

Ventilationslösningar

Airmaster utvecklar och producerar marknadens mest omfattande program av decentrala
ventilationsaggregat för skolor, kontor, möteslokaler, gym, restauranger, kliniker etc.

Nyheter, fallstudier och artikler

Service

Du har den bästa ventilationen – få den bästa servicen också.

Projektering

Har du ett ventilationsprojekt kan vi hjälpa dig med rådgivning, dimensionering och beräkningsverktyg.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev