Nyheter

Hur Västvent optimerade driftsbudgeten för en stor gymnasieskola i Göteborg

11 juli 2022

WEBBSEMINARIUM | Spara energi, CO2 och pengar med bättre ventilation

Behaglig temperatur i klassrummet eller på kontoret - även under sommaren

23 juni 2022

När kalendern säger att det är den 1 juni, då är det sommar. Detta innebär att temperaturen utomhus stiger, vilket ka...

Ett dåligt inomhusklimat får stora konsekvenser för våra barn

20 maj 2022

Ett hälsosamt inomhusklimat är avgörande för prestationerna i klassrummet, men trots att vi vet vilka konsekvenser et...

Termisk komfort och decentraliserad ventilation

28 april 2022

Vid diskussion om inomhusklimatet i förhållande till ventilation, då är det ofta luftkvaliteten som hamnar i fokus. M...

Airlinq® Online

29 mars 2022

Visste du att Airmasters decentraliserade ventilationsaggregat enkelt kan styras, övervakas och hanteras via en molnb...

Ska du välja en decentral lösning?

17 februari 2022

Markanta förbättringar måste ske i flera skolor och fastigheter. Ventilationsaggregat som kan byta ut luften i rummet...

Decentraliserad ventilation: Stöd för cirkulära byggnader

26 januari 2022

Miljön förändras snabbt till det sämre, och även om det finns många faktorer som är inblandade i denna utveckling är...

Airmaster har tilldelats pris från Passivhaus Certification

11 november 2021

Med en värmeåtervinningsgrad på mer än 80% så har modell AM 1000 tilldelats pris från Passivhaus Component Certificat...

Vad är behovsstyrd ventilation?

01 juni 2021

När ventilationen är behovsstyrd, kör den automatisk med hjälp av givare.

Behovsstyrd ventilation – nu också med TVOC-givare

06 april 2021

Nu kompletteras Airmasters CO2-givare med en TVOC-givare så att ventilationen kan styras efter flera parametrar.

Lansering av entalpivärmeväxlare

21 januari 2021

Om luftfuktigheten inomhus är för hög, är det skadligt för både hälsan och byggnaden, men en för låg luftfuktighet ka...

Kaper Norden och Trafikverket

02 december 2020

Kaper Norden och Trafikverket valde Airmasters decentraliserade ventilationsaggregat.

Fallstudier och artiklar

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev