Airmaster ventilation

Ventilationsaggregat, kylmoduler, kontroll och manöverering

Ventilationsaggregat vägg- och takmonterade

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at ASP._Page_app_plugins_contentbox_contentboxrenderer_cshtml.Execute() in D:\wwwroot\airmaster\app_plugins\contentbox\contentboxrenderer.cshtml:line 30

Styrning och manövrering

 

 

Tillbehör

Vi säljer fasadgaller, monteringsskenor, filter m.m. för installation eller underhåll av Airmasters ventilationsaggregat.

 

 

Varför välja decentral ventilation?

Låg energiförbrukning, svängande driftstider, enkel anpassning efter individuella behov samt möjlighet för etappvis installation är några av anledningarna för att välja decentrala ventilationsaggregat framför centrala ventilation. Man behöver heller inte kompromissa med styrningen – den kan göras centralt t.ex. via Airmasters webbportal "Airlinq Online".

Enkel projektering och kortare byggprocess – den kan göras i etapper

Det är många möjligheter med decentral ventilation oavsett om det är renoverings-, tillbyggnads- eller nybyggnadsprojekt. Man behöver inte räkna med extra plats för teknik rum eller ventilationskanaler. Den enkla installationen rum för rum, utan kanaler, gör det möjligt att installera ventilationslösningen etappvis med några få rum åt gången istället för att utrymma hela byggnaden under byggprojektet. På så sätt blir projekteringen enklare, och byggprocessen mycket kortare.

Om inte hela byggnaden har behov för bättre inomhusklimat, utan endast några få rum som har problem med dåligt inomhusklimat, så är decentral ventilation lätt och enkel att installera.

Man kan naturligtvis installera decentral ventilation i hela byggnaden, och vi ser ofta att man väljer decentral ventilation som den optimala eller den enda lösningen.

Om olika rum placerade runt omkring i en byggnad behöver ventileras, kan det bli dyrt och komplicerat att etablera kanaler. Samma problem kan även uppstå vid en tillbyggnad där det inte går att inkludera den existerande ventilation. Ibland kan konstruktionsmässiga detaljer göra att decentrala ventilations-aggregat är den bästa lösningen.

några få rum som har problem med dåligt inomhusklimat

Central hantering

Det är inga problem att kombinera kontrollen av det decentrala ventilationsaggregat med ett befintligt ventilationssystem, det är väldigt lätt att utvidga det befintliga systemet med ett decentralt aggregat.

För att uppnå optimal flexibilitet i förhållanden till kontroll och administration av ventilationen kan man med Airmaster aggregaten koppla ihop kontrollenheten från ventilationsaggregatet till andra kontrollsystem än Airmasters egna. T.ex. LON®, MODBUS®, BACnet, KNX®. Det går att integrera kontrollen i ett befintligt CTS och få en samlad översikt över ventilationen.

Man kan också använda Aimasters egen molnlösning, ”Airlinq Online”, som också erbjuder samlad kontroll, administration och överblick över alla Airmaster aggregat.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev