AM 1200

AM 1200 är ett decentralt ventilationsaggregat där friskluften kombineras med elegant design, som kan användas till mycket mer än man kan tro.

Data AM 1200
Standard AM 1200
 • Bypass
 • Fjäderåtergångsmotor på avstängningsspjäll (både på tillufts- och frånluftssidan)
 • Motströmsvärmeväxlare (alu)
Tillval för AM 1200
 • Elförvärmebatteri
 • Eleftervärmebatteri
 • Vattenburet eftervärmebatteri
 • CO2-givare (vägghängd)
 • CO2-givare (inbyggd)
 • PIR/närvarogivare
 • Hygrostat
 • Kondenspump
 • Energimätare
Kastlängd

AM 1200-aggregatet sprider tilluften i olika riktningar beroende på den givna luftmängden. Detta visas på bilden till vänster där de blå färgtonerna anger kastlängden vid olika luftmängder.

1. Kastlängd, sett uppifrån
2. Kastlängd, sett från sidan

Ventilation behöver inte bara vara en teknisk apparat, men ska också kunna spela en aktiv roll i rummets funktion. AM 1200 är ett koncept inom decentral ventilation där friskluften kombineras med elegant design, som kan användas till mycket mer än man kan tro.

AM 1200 är ett golvstående aggregat som kan levereras som horisontell eller vertikal modell. Med olika slags designpaneler kan ytan användas som whiteboard, anslagstavla eller spegel och förses med akustikplattor – det är bara fantasin som sätter gränsen.

Exempel på användningsområden:

 • Kontor
 • Möteslokaler
 • Institutioner
 • Bibliotek
 • Spinning, gym och liknande

AM 1200 versioner

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev