AM 1200

AM 1200 är ett decentralt ventilationsaggregat där friskluften kombineras med elegant design, som kan användas till mycket mer än man kan tro.

Ventilation behöver inte bara vara en teknisk apparat, men ska också kunna spela en aktiv roll i rummets funktion. AM 1200 är ett koncept inom decentral ventilation där friskluften kombineras med elegant design, som kan användas till mycket mer än man kan tro.

AM 1200 är ett golvstående aggregat som kan levereras som horisontell eller vertikal modell. Med olika slags designpaneler kan ytan användas som whiteboard, anslagstavla eller spegel – det är bara fantasin som sätter gränsen.

Exempel på användningsområden:

  • Kontor
  • Möteslokaler
  • Institutioner
  • Bibliotek
  • Spinning, gym och liknande
Data AM 1200

Tekniska Data

Filterklass

30 dB(A)

35 dB(A)

Maximal kapacitet
Horisontell modell, Ø400 mm höger/vänster:

ePM10 75%
ePM
1 55%
ePM
1 80%

930 m3/h

837 m3/h

744 m3/h

1180 m3/h

1062 m3/h

944 m3/h

Maximal kapacitet
Horisontell modell, Ø400 mm centrerad:

ePM10 75%
ePM
1 55%
ePM
1 80%

1050 m3/h

945 m3/h

840 m3/h

1310 m3/h

1179 m3/h

1048 m3/h

Maximal kapacitet
Vertikal modell, Ø400 mm höger/vänster:

ePM10 75%
ePM
1 55%
ePM
1 80%

870 m3/h

783 m3/h

696 m3/h

1130 m3/h

1017 m3/h

904 m3/h

Maximal kapacitet
Vertikal modell, Ø400 mm centrerad:

ePM10 75%
ePM
1 55%
ePM
1 80%

980 m3/h

882 m3/h

784 m3/h

1260 m3/h

1134 m3/h

1008 m3/h

Maximal kapacitet
Vertikal modell, Ø315 mm höger/vänster:**

ePM10 75%
ePM
1 55%
ePM
1 80%

820 m3/h

738 m3/h

656 m3/h

1060 m3/h

954 m3/h

848 m3/h

Maximal kapacitet
Vertikal modell, Ø315 mm centrerad:**

ePM10 75%
ePM
1 55%
ePM
1 80%

920 m3/h

828 m3/h

736 m3/h

1170 m3/h

1053 m3/h

936 m3/h

Kastlängd (0,2 m/s) - centrerad

ePM10 75%
ePM
1 55%
ePM
1 80%

min. 3 m v. 1000 m3/h

max. 6,5 m v. 1000 m3/h

min. 4 m v. 1300 m3/h

max. 8 m v. 1300 m3/h

Kastlängd (0,2 m/s) - höger/vänster

ePM10 75%
ePM
1 55%
ePM
1 80%

min. 4 m v. 1000 m3/h

max. 9 m v. 1000 m3/h

min. 5,5 m v. 1300 m3/h

max. 11 m v. 1300 m3/h

Nominell ström*

1,4 A

Nominell upptagen effekt*

254 W

Elanslutning

3 x 400 V + N + PE / 50 Hz

Kanalanslutning

Ø400 mm

Kondensavlopp

Ø16 mm

Vikt

Höger-/vänstervariant: 545 kg
Centrerad variant: 630 kg

Motströmsvärmeväxlare

4 stk. Aluminium

Tilluftsfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Frånluftsfilter

ePM10 75%

Rekommenderad avsäkring

3x13 A

Läckström

<– 9 mA

Dimension (BxHxDJ)

Horisontell: 496 x 2098 x 2427 mm

Vertikal: 496 x 2406 x 2427 mm

* Vid filterklass, tilluft / frånluft: ePM10 75% / ePM10 75%

** Med takhuvsmodul

ELektrisk Värmebatteri

Förvärme

Eftervärme

Värmeeffekt

2500 W

1670 W

Termosäkring, automatisk återställning

75°C

75°C

Termosäkring, manuell återställning

120°C

120°C

Vattenburet Eftervärmebatteri

Maximal drifttemperatur

90°C

Maximal drifttryck

10 bar

Värmeeffekt

2454 W*

Anslutningsdimension

1/2" (DN 15)

Material rör/fläns

koppar/aluminium

Motorventil, öppnings- och stängningstid

60 s

* Kapacitet vid: tilförsel/retur temperatur 60/40°C, vattenmängd 107 l/h

Standard och tillval

Standard och Tillval

am 1200

Bypass

x

Elektrisk förvärmebatteri

Elektrisk eftervärmebatteri

Vattenburet eftervärmebatteri

CO2-givare (inbyggd)

Hygrostat

Kondenspump

Fjäderåtergångsmotor på avstängningsspjäll
(både på tillufts- och frånluftssidan)

x

Motströmsvärmeväxlare (alu)

x

Energimätare

x : standard : tillval

Kastlängd

AM 1200-aggregatet sprider tilluften på olika sätt beroende på inställningen av tilluftslamellerna.
På bilden visar de blå färgtonerna kastlängderna vid olika luftfmängder för aggregatet.

1. Kastlängd, sett uppifrån
2. Kastlängd, sett från sidan

AM 1200 versioner

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev