AM 900

Airmaster AM 900 är ett golvstående ventilationsaggregat som är speciellt lämpligt för t.ex. klassrum, mötesrum och kontorslandskap där det finns behov av ett effektivt luftutbyte utan störande ljud.

AM 900 är ett balanserat, decentralt ventilationsaggregat med värmeåtervinning som finns att få i olika versioner för uppblandnings- respektive förträngningsventilation. De olika ventilationsprinciperna gör aggregatet väldigt flexibelt, och modellen väljs utifrån lokalens inredning och användning.

Aggregatet kan placeras fristående på golvet eller diskret mellan skåp som en integrerad del av lokalen. Ventilationsaggregatet kan som alla Airmaster aggregat behovsstyras med t.ex. CO2-givare, närvarogivare (PIR) eller hygrostat. Aggregatet levereras med separat manöverpanel men kan också anslutas till central styrning.

Exempel på användningsområden:

  • Kontor
  • Möteslokaler
  • Institutioner
  • Gym och liknande
Data AM 900

TEKNISKA DATA

Filterklass

30 dB(A)

35 dB(A)

Uppblandning

Maximal kapacitet

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

690 m3/h

669 m3/h

649 m3/h

830 m3/h

805 m3/h

780 m3/h

Kastlängd (0,2 m/s)

6 m v. 690 m3/h

7,2 m v. 830 m3/h

Förträngning

Maximal kapacitet

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

650 m3/h

631 m3/h

611 m3/h

800 m3/h

776 m3/h

752 m3/h

Närzon (0,2 m/s)

Närzon från armatur, ca. 1,2 m v. 650 m3/h

Närzon från armatur, ca. 1,5 m v. 800 m3/h

Nominell ström*

1,8 A

Nominell upptagen effekt*

240 W

Elanslutning

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Kanalanslutningar

Ø315 mm

Kondensavlopp

Ø4/6 mm

Vikt

180 kg

Motströmsvärmeväxlare

3 stk. PET

Tilluftsfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Frånluftsfilter

ePM10 75%

Färg, hölje

Ral 9010 (vit)

Elkabel

3 x 1,5 mm2

Rekommenderad avsäkring

13 A

Läckström

< 6 mA

Dimension (BxHxDJ)

Uppblandning: 800 x 2323 x 602 mm

Förträngning: 800 x 2323 x 687 mm

Minimum takhöjd

2490 mm

* Vid filterklass, tilluft / frånluft: ePM10 75% / ePM10 75%

Elektrisk Värmebatteri

Förvärme

Eftervärme

Värmeeffekt

1500 W

1050 W

Termosäkring, automatisk återställning

75°C

75°C

Termosäkring, manuell återställning

120°C

120°C

Vattenburet eftervärmebatteri

Eftervärme

Maximal driftstemperatur

90°C

Maximal driftstryck

10 bar

Värmeeffekt

2345 W*

Anslutningsdimension

1/2" (DN 15)

Material rör/fläns

koppar/aluminium

Motorventil, öppnings- och stängningstid

60 s

* Kapacitet vid: tillförsel/retur temperatur 60/40°C, vattenmängd 111 l/h

Standard och tillval

STANDARD OCH TILLVAL

AM 900

Bypass

x

Elektrisk förvärmebatteri

Elektrisk eftervärmebatteri

Vattenburet eftervärmebatteri (uppblandningsventilation)

CO2-givare (inbyggd)

Kondenspump

Motorstyrt avluftsspjäll

x

Motorstyrt tilluftsspjäll

x

Kapacitiv retur för motorstyrt spjäll

Motströmsvärmeväxlare (plast)

x

Energimätare

x: standard : tillval

Kastlängd och närzon

Kastlängd, uppblandningsprincip

Visas för luftmängd 830 m³/h. Vid andra luftmängder kan kastlängden beräknas med hjälp av: L2 = L1 x q2 / q1.

Hur långt AM 900 aggregatet sprider tilluften under taket beror på luftmängden.

Illustrationen visar tilluftens mönster och kastlängd.

1. Tilluften sett uppifrån - symetrisk (standard).
2. Tilluften sett uppifrån - asymetrisk.

3. Tilluften sett från sidan.

Kastlängden och spridningsbilden kan anpassas till lokalens utformning genom att justera tilluftsöppningen med hjälp av en plattång (se installationsmanual).

Noterbart angående takhöjd
AM 900 är lämpligt i ett rum med minst 2,49 m i takhöjd. Tilluftens mönster visas vid denna takhöjd.
AM 900 fungerar med takhöjder upp till 4,5 m. Höjd mer än 2,5 begränsar kastlängden.

Närzon, förträngningsprincip

Resultatet gäller för en undertemperatur på tilluften på 3-5°C.

AM 900 versioner

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev