AM 900

Airmaster AM 900 är ett golvstående ventilationsaggregat som är speciellt lämpligt för t.ex. klassrum, mötesrum och kontorslandskap där det finns behov av ett effektivt luftutbyte utan störande ljud.

Data AM 900
Standard AM 900
 • Bypass
 • Motoriserat avluftsspjäll
 • Motoriserat avstängningsspjäll
 • Motströmsvärmeväxlare (PET)
Tillval för AM 900
 • Elförvärmebatteri
 • Eleftervärmebatteri
 • Vattenburet eftervärmebatteri
 • CO2-givare (inbyggd)
 • PIR/närvarogivare (vägghängd)
 • Kondenspump
 • Kapacitiv retur för motoriserat spjäll
 • Energimätare
Kastlängd och närzon

Kastlängd, uppblandningsprincip

Visas för luftmängd 830 m³/h. Vid andra luftmängder kan kastlängden beräknas med hjälp av: L2 = L1 x q2 / q1.

Hur långt AM 900 aggregatet sprider tilluften under taket beror på luftmängden.

Illustrationen visar tilluftens mönster och kastlängd.

1. Tilluften sett uppifrån - symetrisk (standard).
2. Tilluften sett uppifrån - asymetrisk.

3. Tilluften sett från sidan.

Kastlängden och spridningsbilden kan anpassas till lokalens utformning genom att justera tilluftsöppningen med hjälp av en plattång (se installationsmanual).

Noterbart angående takhöjd
AM 900 är lämpligt i ett rum med minst 2,49 m i takhöjd. Tilluftens mönster visas vid denna takhöjd.
AM 900 fungerar med takhöjder upp till 4,5 m. Höjd mer än 2,5 begränsar kastlängden.

Närzon, förträngningsprincip

Resultatet gäller för en undertemperatur på tilluften på 3-5°C.

AM 900 är ett balanserat, decentralt ventilationsaggregat med värmeåtervinning som finns att få i olika versioner för uppblandnings- respektive förträngningsventilation. De olika ventilationsprinciperna gör aggregatet väldigt flexibelt, och modellen väljs utifrån lokalens inredning och användning.

Aggregatet kan placeras fristående på golvet eller diskret mellan skåp som en integrerad del av lokalen. Ventilationsaggregatet kan som alla Airmaster aggregat behovsstyras med t.ex. CO2-givare, närvarogivare (PIR) eller hygrostat. Aggregatet levereras med separat manöverpanel men kan också anslutas till central styrning.

Exempel på användningsområden:

 • Kontor
 • Möteslokaler
 • Institutioner
 • Gym och liknande

AM 900 versioner

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev