Airlinq Online

Airmaster decentrala ventilationsaggregat kan styras individuellt, t.ex. med en Orbit-panel i varje rum, men om det är många ventilationsaggregat som ska styras är det mer praktiskt att ha en centraliserad styrning. Vi erbjuder därför Airlinq Online för att du ska kunna styra ventilations­aggregaten centralt och snabbt få en överblick över driftstatus och CO2-nivå m.m. Med vår Airlinq Online API har du också möjlighet att integrera styrningen av Airmaster ventilationsaggregat med ett intelligent fastighetssystem (BMS).

Airlinq Online är en professionell webbportal för Ethernet-anslutna Airmaster-ventilationsaggregat. Portalen är en molnbaserad tjänst där servrarna som hanterar kommunikation med aggregaten ligger i "molnet". Airlinq Online är designat för att styra, övervaka och administrera ventilationslösningar för en eller flera installationer.

Säkerhet

Även om vi vill ha öppenhet sätter Airmaster också säkerheten i högsätet. Därför är all kommunikation ordentligt krypterad. Det gäller både kommunikationen mellan användarna och servrarna och kommunikationen mellan ventilationsaggregaten och servrarna.

Prismedveten investering

Airlinq Online är mycket billigare att skaffa än traditionella nätverkssystem och sparar dessutom in installationskostnaden för kunden eftersom systemet är så enkelt att de flesta kunder själva kan installera det. Alternativt kan Airmaster hjälpa till med det

 

Airlinq Online webbportal

Airmaster Airlinq Online API

Airmaster introducerar ett nyutvecklat API som gör det lätt och ekonomisk attraktivt att integrera styrningen av Airmaster ventilationsaggregat med BMS system.

Nu utvidgar man Airmaster Airlinq Online lösningen med ett nyutvecklad API, så reglering och övervakning samtidigt kan göras via ett traditionellt BMS system, utan att investera i dyra kommunikationsmoduler som KNX®, BACnetTM​ och liknande.

Många fördelar

  • Airmaster kan fortsätta med att supportera och övervaka aggregat via Airlinq Online
  • användare och tekniker kan välja om de vill använda gränssnittet från Airlinq Online eller från BMS leverantören till att styra, reglera och övervaka Airmasters ventilationsaggregat
  • gemensam reglering av signaler, t.ex. för temperaturen i rummet, är bekvämt och energibesparande i och med att systemen inte motarbetar varandra
  • efter ett larm till BMS systemet kan service planeras effektivt och kostnadsbesparande

Vem kan använda airlinq online api

Alla nya kunder som får installerat ett Airmaster ventilationsaggregat, eller kunder som redan har ett aggregat med Airlinq Online kan använda sig av det nya API. Man behöver bara en användarinloggning.

För att kunna kommunicera krävs det att BMS systemet har tillgång till ett WEB API. Det finns mera teknisk dokumentation i detta online katalog: https://api.airlinq.eu/swagger

Hur används API’et

Med hjälp av Airlinq Online API’et kan man integrerade önskade funktionerna från Airlinq Online mot ett BMS system för att uppnå en plattform som innehåller alla upplysningar man önskar för en lätt vardagshantering.

Med andra ord, Airlinq Online API’et är ett verktyg för att uppnå individuella önskemål för styrning och administration av ventilationen, tillsammans med ljus, värme och övriga installationer i byggnaden.

Du kan använda api’et för att

  • designa din egna plattform
  • designa en plattform med flera integrerade system, tex. ljus, värme och ventilation
  • integrera simpla parameter tex. varningar och larm på dashboards
  • skapa en överskådlig vy av hur ventilations-aggregatet kör
Airlinq Online API

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev