Airlinq Viva kontrollpanel

Kontrollpanelen Airlinq Viva har utvecklats för att passa perfekt till dem som i vardagen vill ha optimal ventilation med minimal manövrering.

Kontrollfunktioner med Viva panelen

Kontrollpanelen Airlinq Viva erbjuder följande funktioner.

Manuell start, stopp och standby.

Inställning av luftmängd via pekfunktion på skärmen.

Visning av varningar och larm med gul eller röd symbol.

Funktionen semesterläge garanterar en basventilation med reducerad luftmängd.

Automatisk kontroll lås.

Barnsäkring.

Anslutningsmöjligheter från Viva panelen

Manövrering

Inställningar kan göras direkt på kontrollpanelens pekskärm. Inställa önskad luftmängd, och aktivera funktionen semesterläge.

Manövrering via dator

Om andra driftparametrar måste ställas in kan kontrollpanelen anslutas till en dator via en USB-port. Med programmen Airlinq User Tool och Airlinq Service Tool kan man få överblick över ventilationsaggregatets drift

 

 Airlinq User Tool

Viva betjeningspanel kan tilsluttes en pc, med adgang til driftsdata med Airlinq User Tool.

  • Indstille luftmængde, indblæsningstemperatur og maksimal rumtemperatur.
  • Downloade en datalog og videresende denne via mail til ekstern modtager.
  • Filter statusvisning.
  • Indstilling af CO2 driftsområde.
  • Indstilling, aktivering og deaktivering af tidsprogrammer

 

 Airlinq Service Tool

Viva betjeningspanel kan nemt tilsluttes en pc og med programmet Airlinq Service Tool, er der adgang til driftsdata.

  • Indstille og programmere styringen.
  • Downloade en datalog.
  • Downloade eller uploade en styringsopsætning.
  • Opdatere styringssoftware.
  • Automatisk synkronisering af det indbyggede ur via pc’ens dato og tid.

Downloads & Links

Airlinq User & Service Tool

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev