Hoppa till huvudinnehållet

Airlinq® Viva kontrollpanel

Kontrollpanelen Airlinq Viva har utvecklats för att passa perfekt till dem som i vardagen vill ha optimal ventilation med minimal manövrering.

Airlinq® Viva kontrollpanel

Enklare manövrering finns inte

Manöverfunktionerna för Airlinq® Viva är enkla och användarvänliga. Drifthanteringen är automatisk, vilket minimerar risken för fel.

Manövrering via dator

Om andra driftparametrar måste ställas in kan kontrollpanelen anslutas till en dator via en USB-port. Med programmen Airlinq® User Tool och Airlinq® Service Tool (som används av servicetekniker) kan man få överblick över ventilationsaggregatets drift. Se följande beskrivning av vilka möjligheter de två programmen har.

Airlinq® User Tool

 • Kontrollpanelen ansluts enkelt till en dator och med programmet Airlinq® User Tool kan man få åtkomst till driftdata.
 • Möjlighet för inställning av luftmängd, tilluftstemperatur och maximal rums-
  temperatur
 • Filtrera statusvisning
 • Inställning av CO2-driftområde
 • Inställning, aktivering och deaktivering av tidsprogram

Airlinq® Service Tool 

Airlinq® Service Tool 

Kontrollpanelen ansluts enkelt till en dator och med programmet Airlinq® User Tool kan man få åtkomst till alla driftdata.

 • Inställning och programmering av styrningen
 • Nedladdning av datalogg och grafisk visning av driften
 • Nedladdning eller uppladdning av styrningskonfiguration
 • Övervakning av energiförbrukning med en inbyggd energimätare
 • Uppdatering av styrningsmjukvaran
 • Automatisk synkronisering av den inbyggda klockan via datorns datum och tid

Manöverfunktioner med Airlinq® Viva

Manöverfunktioner med Airlinq® Viva

Manuell start, stopp och standby.

Inställning av luftmängd via pekfunktion på fronten.

Visning av varningar och larm med gul eller röd symbol.

Funktionen semester-läge garanterar en basventilation med reducerad luftmängd.

Automatiskt kontrollås.

Barnsäkring.