Digitalt BMS

Med ett BMS-nätverk är det möjligt att bevara alla fördelar med decentral ventilation samtidigt som de administrativa fördelarna med central kontroll utnyttjas.

Airmasters ventilationsaggregat är enkla att integrera med den övriga byggnadsautomatiken.


Aggregaten kan drivas helautomatiskt samtidigt med att de övervakas via ett BMS-nätverk. BMS systemet gör det lätt att få överblick över drift och att programera aggregaten så att de passar till rummets användning.

Airmasters PIR- och CO2-givare kan anslutas och aggregat- och givardata kan överföras till BMS nätverket. På så sätt minskas installations-, drift och underhållskostnaderna.

Digital BMS
  • När styrningen har anslutits till BMS regleras och/eller övervakas alla separata ventilationsaggregat av BMS.

 

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev