Hoppa till huvudinnehållet

Digitalt BMS

Med ett BMS-nätverk är det möjligt att bevara alla fördelar med decentral ventilation samtidigt som de administrativa fördelarna med central kontroll utnyttjas.
Digitalt BMS

BMS övervakar alla enskilda anläggningar

BMS övervakar alla enskilda anläggningar

Airmasters ventilationsaggregat är enkla att integrera med den övriga byggnadsautomatiken.

Aggregaten kan drivas helautomatiskt samtidigt med att de övervakas via ett BMS-nätverk. BMS systemet gör det lätt att få överblick över drift och att programera aggregaten så att de passar till rummets användning.

Airmasters PIR- och CO2-givare kan anslutas och aggregat- och givardata kan överföras till BMS nätverket. På så sätt minskas installations-, drift och underhållskostnaderna.

När styrningen har anslutits till BMS regleras och/eller övervakas alla separata ventilationsaggregat av BMS.