Styrprocesser för kylning

Utan att vara ett värme- eller luftkonditioneringssystem kan Airmasters ventilationsaggregat ändå bidra till att hålla rumstemperaturen på en viss nivå. Den helautomatiska styrningen utnyttjar utetemperaturen till kylning när den är lägre än rumstemperaturen, dels genom bypass funktionen och dels genom nattkylning.

Om det finns behov av ytterligare kylning kan de flesta av Airmasters ventilationsaggregat kompletteras med en kylmodul, som kan sänka inblåsningstemperaturen ytterligare. 

Automatisk bypass

Airlinq styrningen öppnar bypassspjället gradvis om tilluftstemperaturen överstiger den önskade nivån. Kyligare utomhusluft leds förbi motströmsvärmeväxlaren så att den önskade tilluftstemperaturen bevaras.

Airlinq justerar tilluftstemperaturen för att uppnå en högre kyleffekt. Stiger rumstemperaturen över den önskade nivån, exempelvis vid stark solstrålning, öppnas bypassen automatiskt.

Om en kylmodul har monterats tillsammans med ventilationsaggregatet aktiverar Airlinq kylmodulen automatiskt om kylningen från utomhusluften inte är tillräcklig.

Nattkylning

Om rumstemperaturen under dagen överstiger den önskade maximala nivån kan alla Airmasters ventilationsaggregat automatiskt kyla lokalen med den kallare nattluften. Airlinq styrningen registrerar temperaturen och nattkylningen startas automatiskt.

Vid behov använder funktionen både bypasspjället och kylmodulen för att uppnå den önskade kyleffekten. Byggnaden och inventarierna kyls och en sänkning av rumstemperaturen uppnås till nästa dag.

Energieffektiva och behovsstyrda kyllösningar

Med Airmasters inverterstyrda kylmoduler erbjuds effektiva och behovsstyrda ventilations- och kyllösningar med väldigt låg energiförbrukning för användning i komfortlokaler där behovet för luftbyte och kylning varierar. De inverterstyrda kylmodulerna byggs ihop med Airmasters ventilationsaggregat.

Kylning med inverterstyrda kylmoduler (CC)

 • Vid hög utomhustemperatur ser den automatiska bypassfunktionen och nattkylningen till att tilluftstemperaturen hålls nere på den önskade nivån. Om kylningen inte är tillräcklig kan temperaturen reduceras effektivt med en kylmodul.
 • Airlinq aktiverar automatiskt kylmodulen som kan reducera utomhusluftens temperatur med upp till 15°C.
 • Den kylda utomhusluften tillförs ventilationsaggregatet och tilluftstemperaturen hålls nere på den önskade nivån.
 • Aggregaterna har dimensionerats efter europeiska förhållanden (utomhustemperatur 35°C, 40% relativ fuktighet) i enlighet med standarden SS-EN 14511-2.
 • Kylmodulen omfattas inte av direktivet för tryckbärande utrustning PED i enlighet med artikel 1 st. 3.6. Alla kylmoduler har en kondenspump inbyggd som standard.
 • Airmasters specialutvecklade inverterstyrda kylmoduler (CC) styrs automatisk av Airlinq.
 • Tillsammans med 5 olika nätverksmoduler (LON®, MODBUS® RTU RS485, BACnetTM MS/TP, BACnetTM/IP, KNX®) och de intuitiva kontrollpanelerna ger Airlinq en effektiv, ekonomisk och framtidssäkrad ventilationslösning.

 

 

AM300+300CC Exploded SE

Drifts- och klimatmässiga fördelar med hjälp av vår banbrytande kylteknologi

En inverterstyrd kyllösning ger en steglös kapacitetsreglering av kompressorn så att den hela tiden anpassar sig efter det aktuella kylbehovet. Detta medför betydande drift- och klimatmässiga fördelar:

 • Optimerad för energieffektiv drift i vår klimatzon
 • Förbättrat årsgenomsnitt för EER-värdet genom inverterstyrd kompressor
 • Lägre driftkostnader på grund av behovsstyrning - årsbesparing av elektricitet är typiskt 60-80%
 • Stor reduktion av antalet kompressorstarter Kombination av inverterstyrning och elektronisk expansionsventil säkrar kontinuerlig drift även under extrema klimatförhållanden inom- och utomhus
 • Mycket låg ljudnivå (35 dB(A))
 • Användning av effektiva kylmedel R410a resp. R134a som inte bidrar till ozonnedbrytning
 • Utomhusluften kyls typiskt ner med upp till 15°C innan den förs in i rummet via Airmaster aggregatet
 • Enkel övervakning av drift och klimat via Airlinqdatalogg som lagrar upp till ett års driftdata

CC kylmodul finns till följande ventilationsaggregat:

AM 150 (Q3 2020) AM 500 H AM 800 H DV 1000

Läs också om styrningsprocesser för ventilation och behovsstyring

Styrningsprocesser för ventilationsaggregat Behovsstyd ventilation

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev