AM 300

AM 300 är ett medelstort ventilationsaggregat som lämpar sig för olika typer av lokaler som kontor, möteslokaler, restauranger m.m.

Data AM 300
Data CC 300
Standard AM 300
 • Bypass
 • Motoriserat tilluftsspjäll
 • Motströmsvärmeväxlare(alu)
Tillval för AM 300
 • Elvärmebatteri/VPH
 • Vattenburet eftervärmebatteri
 • CO2-givare (vägghängd)
 • CO2-givare (inbyggd)
 • PIR/närvarogivare (vägghängd)
 • PIR/närvarogivare (inbyggd)
 • Hygrostat
 • Kondenspump
 • Kylmodul (endast för horisontell modell)
 • Energimätare
 • Upphänging väggram / takram
 • Upphängningsbeslag
 • Mini B USB (på aggregatets front)
Kastlängd

Airmasters ventilationsaggregat sprider tilluften i olika riktningar beroende på den givna luftmängd.
På bilden till visar de blå färgtonerna luftmängden vid olika kastlängder.

1. Kastlängd, sett uppifrån
2. Kastlängd, sett från sidan

AM 300 är ett decentralt ventilationsaggregat som är tillverkat av komponenter av högsta kvalitet och har en hög värmeåtervinning. Aggregatet passar för alla typer av byggnader som skolor, institutioner, kontor och möteslokaler. Den balanserade ventilationen skapar och bibehåller ett bra inomhusklimat. 

AM 300 kan beställas med ett elvärmebatteri som virtuell förvärmare (VPH). Med VPH kan en del av den kalla uteluften ledas förbi värmeväxlaren och direkt till värme­elementet. Det skyddar aggregatet mot frost, även vid mycket låga utomhus temperaturer. Det är också möjligt att ansluta frånluft och tilluft, eller bägge delar, i kanaler.

För den horisontella modellen AM 300 H finns det möjlighet att ansluta en inverterstyrd CC 300 kylmodul.

AM 300 kan styras från en separat manöverpanel precis som Airmasters alla andra ventilationsaggregat, men den kan också styras via Airmasters IoT-plattform Airmaster Airlinq Online eller anslutas till ett intelligent fastighetssystem (BMS).

 

Exempel på användningsområden:

 • Kontor
 • Möteslokaler
 • Institutioner
 • Modulhus
 • Mindre lokaler

AM 300 versioner

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev