Hoppa till huvudinnehållet

AM 300

Airmaster presenterar den nya AM 300. Förbättrad på flera punkter men i grunden oförändrad. AM 300 är ett medelstort ventilationsaggregat som lämpar sig för olika typer av lokaler som kontor, möteslokaler, restauranger m.m.
AM 300

Den nya AM 300 är ett decentralt ventilationsaggregat med mycket hög kvalitet, stor flexibilitet och genomtänkta tekniska och användarvänliga detaljer. Fokus har också lagt på områden kring låg energiförbrukning och miljömässig hållbarhet.

Den nya AM 300 är en vidareutveckling av den nuvarande AM 300. Allt det bästa finns kvar som EC-motorer, effektiv motströmsvärmeväxlare, automatik m.m. AM 300 är förnyad och förbättrad på så många punkter att vi utan att överdriva kan säga att produkten lyfter decentral ventilation till en ny nivå på begreppet decentral ventilation för komfortändamål.

AM 300 kan styras från en separat manöverpanel precis som Airmasters alla andra ventilationsaggregat, men den kan också styras via Airmasters IoT-plattform Airmaster Airlinq Online eller anslutas till ett intelligent fastighetssystem (BMS).

Full flexibilitet på fasaden och inne i byggnaden

Full flexibilitet på fasaden och inne i byggnaden

Den nya AM 300 är ytterst flexibel vid användning och installation.

  • Uteluft- och avluft kan placeras på aggregatets baksida, ovansida eller på en av sidorna.
  • Både tilluft och frånluft kan levereras med kanaldragningar.
  • Med uteluft och avluft på sidan går det att skapa en harmonisk exteriör, oberoende av aggregatets placering.

Invändigt ger det möjlighet att kringgå t.ex. fönster och bjälkar och därmed ta hänsyn till rummets utformning och inredning.

Variationer

Teknisk data

Inne i byggnaden

Inne i byggnaden

Tilluftsgallret sitter numera alltid på aggregatets framsida. Ventilation utan drag säkerställs med ett nytt tilluftssystem med uppåtriktad tilluft, som ger rätt spridning av luftflödet. Vare sig den nya AM 300 installeras under taket eller byggs in i taket uppnås samma höga kvalitet på luftfördelningen i rummet.

Aggregatet kan i normala fall installeras nedsänkt upp till 50 cm från taket och ändå ge dragfri ventilation. 

Modellvarianter tilluft/frånluft

Produktkatalog 6.0

Bli medlem! - Du får då Airmasters senaste produktkatalog.

Produktkatalog 6.0

Förlänga livslängden av din aggregat  

Förlänga livslängdenav din aggregat
 

Du kan hjälpa till att förlänga livslängden på ditt Airmaster-aggregat. Det gör du bland annat genom att se till att byta filter i aggregaten – och genom att använda Airmaster originalfilter.

Dessutom ser du till att energiförbrukningen förblir minimal under aggregatets hela livslängd.

Service

Kontakta oss, om du vill veta mer om decentral ventilation

Vårt kompetenta säljteam är redo att svara på dina frågor och ge dig råd om allt från dimensionering, konfiguration, placering och planering – så att du kan hitta rätt system för dina behov.