AM 500

Airmaster AM 500 är ett balanserat, decentralt ventilationsaggregat som är avsett att ventilera medelstora lokaler.

Data AM 500
Data CC 500
Standard AM 500
 • Bypass
 • Motoriserat avluftsspjäll
 • Motoriserat tilluftsspjäll
 • Motströmsvärmeväxlare (alu)

 

 

Tillval för AM 500
 • Elförvärmebatteri
 • Eleftervärmebatteri
 • Vattenburet eftervärmebatteri
 • CO2-givare (vägghängd)
 • CO2-givare (inbyggd)
 • PIR/närvarogivare, vägghängd
 • PIR/närvarogivare, inbyggd
 • Hygrostat
 • Kondenspump
 • Kapacitiv retur för motoriserat spjäll
 • Energimätare
 • Upphängning, väggram
 • Upphängning, takram
 • Mini B USB (på aggregates front)
 • Kylmodul (endast för horisontell modell)
Kastlängd

Airmasters ventilationsaggregat sprider tilluften i olika riktningar beroende på den givna luftmängd.
På bilden till visar de blå färgtonerna luftmängden vid olika kastlängder.

1. Kastlängden sett uppifrån
2. Kastlängden sett från sidan

AM 500 är anpassad för att ventilera medelstora lokaler. Beroende på lokalen och aggregatets placering monteras en horisontell eller vertikal modell.
För modellen AM 500 H finns det möjlighet att ansluta en inverterstyrd CC 500 kylmodul. Det är också möjligt att ansluta frånluft och tilluft, eller bägge delar, i kanaler.

AM 500 levereras med en separat manöverpanel, men den kan också styras via Airmasters IoT-plattform Airmaster Airlinq® Online eller anslutas till ett intelligent fastighetssystem (BMS).

AM 500 är ett balanserat, decentralt ventilationsaggregat med hög värmeåtervinning. Det är energieffektivt i drift och skapar och bibehåller ett bra inomhusklimat på ett ekonomiskt försvarligt sätt.

Exempel på användningsområden:

 • Kontor
 • Möteslokaler
 • Skolor och institutioner
 • Modulhus

AM 500 versioner

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev