AM 500

Airmaster AM 500 är ett balanserat, decentralt ventilationsaggregat som är avsett att ventilera medelstora lokaler.

AM 500 är anpassad för att ventilera medelstora lokaler. Beroende på lokalen och aggregatets placering monteras en horisontell eller vertikal modell.

För AM 500 H modellen är det möjlig att ansluta en inverterstyrd CC 500 kylmodul. Det är också möjligt att ansluta frånluft och tilluft, eller bägge delar, i kanaler.

AM 500 levereras med en separat manöverpanel, men den kan också styras via Airmasters IoT-plattform Airmaster Airlinq® Online eller anslutas till ett intelligent fastighetssystem (BMS).

AM 500 är ett balanserat, decentralt ventilationsaggregat med hög värmeåtervinning. Det är energieffektivt i drift och skapar och bibehåller ett bra inomhusklimat på ett ekonomiskt försvarligt sätt.

Exempel på användningsområden:

  • Kontor
  • Möteslokaler
  • Skolor och institutioner
  • Modulhus
Data AM 500

Tekniska Data

Filterklass

30 dB(A)

35 dB(A)

Maximal kapacitet

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

430 m3/h

387 m3/h

344 m3/h

550 m3/h

495 m3/h

440 m3/h

Kastlängd (0.2 m/s)

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

5,9 m v. 430 m3/h

5,4 m v. 387 m3/h

4,8 m v. 344 m3/h

7,5 m v. 550 m3/h
6,7 m v. 495 m3/h
6,0 m v. 440 m3/h

Nominell ström*

1,1 A

Nominell upptagen effekt*

132 W

Elanslutning

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Kanalanslutningar

Ø250 mm

Kondensavlopp

Ø16 mm

Vikt

108 kg

Motströmsvärmeväxlare

Aluminium

Tilluftsfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Frånluftsfilter

ePM10 75%

Färg, panel

RAL 9010 (vit)

Elkabel

3 x 1,5 mm2

Rekommenderad avsäkring

10 A

Läckström

< 6 mA

Täthetsklass (luftläckage):

Klass L2 jfr. EN 1886:2007

Klass A2 jfr. EN 13141-7:2010

Dimension (BxHxDJ)

1600 x 439 x 779 mm

* Vid filterklass, tilluft / frånluft: ePM10 75% / ePM10 75%

Elektrisk Värmebatteri

Förvärme

Efter
värme

Värmeeffekt

1000 W

630 W

Termosäkring, automatisk återställning

75°C

75°C

Termosäkring, manuell återställning

120°C

120°C

Vattenburet Eftervärmebatteri

EFTERVÄRME

Maximal drifttemperatur

90°C

Maximal drifttryck

10 bar

Värmeeffekt

858 W*

Anslutningsdimension

3/8" (DN 10)

Material rör/fläns

koppar/aluminium

Motorventil, öppnings- och stängningstid

60 s

* Kapacitet vid: tillförsel/retur temperatur 60/40°C, vattenmängd 53 l/h

Standard och tillval

STANDARD OCH TILLVAL

AM 500

Bypass

x

Elektrisk förvärmebatteri

Elektrisk eftervärmebatteri

Vattenburet eftervärmebatteri

CO2-givare (inbyggd)

PIR/närvarogivare (inbyggd)

Hygrostat

Kondenspump

Kylmodul (endast för horisontell modell)

Motorstyrt avluftsspjäll

x

Motorstyrt tilluftsspjäll

x

Kapacitiv retur för motorstyrt spjäll

Motströmsvärmeväxlare (alu)

x

Energimätare

Upphängning väggram / takram

Mini B USB (på aggregatets front)

x : standard

: tillval

Kastlängd

Airmasters ventilationsaggregat sprider tilluften på olika sätt beroende på inställningarna av tilluftslamellerna.
På bilden till visar de blå färgtonerna kastlängderna vid olika luftmängder för aggregatet.

1. Kastlängden sett uppifrån
2. Kastlängden sett från sidan

Data CC 500 kylmodul

Tekniska data

Nominell kyleffekt*

3280 W

Min. kyleffekt*

820 W

Nominell EER

3,16

Max. luftmängd

500 m3/h

Min. luftmängd**

250 m3/h

Elanslutning

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Nominell elektrisk effekt

1038 W

Nominell strömstyrka

6,4 A

Elektrisk effektfaktor

0,71

Max. läckström

2,0 mA

Kylmedel

R410a

Fyllning

480 g

Kanalanslutning

Ø250 mm

Avloppsslang, diameter inv./utv.

Ø8/12 mm

Energiklass

A+

Vikt

82,8 kg

Dimension (BxHxDJ), inkl. aggregat

1600 x 439 x 1185 mm

* Anges enligt EN 308 och EN 14825 vid max. luftmängd med ePM10 75% filter.

** Vid aktivering av kylmodulen.

AM 500 versioner

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev