Rätt placering i förhållande till ljudtryck

Placeringen och inställningen av ventilationsaggregatet har stor betydning på hur ljud och luftströmmen beter sig i en lokal. En korrekt placering och inställning är avgörande för hur människor i rummet upplever ventilationen.

Korrekt placering av ett decentralt ventilationsaggregat från Airmaster i förhållande till ljudtryck

Ljud är också en viktig del av komforten i lokalen. Denna utmaning har Airmaster löst genom dedikerad produktutveckling. I utvecklingsteamet ingår bland annat en akustiker som enbart arbetar med ljud. Airmasters ventilationsaggregat kännetecknas i dag av att de ger en hög kapacitet med en väldigt låg ljudnivå.

Men ventilationsaggregatens förmåga att ge hög luftkapacitet med låg ljudnivå kan störas av felaktig placering i rummet eller felaktiga inställningar.

Nedanför har vi illustrerat några installationssituationer som kan användas som riktlinjer för en ljudmässigt optimal installation.

library.jpg
För att få maximalt utbyte av ditt AM-aggregat bör du vara uppmärksam på några installationsmässiga förhållanden.

Dessa ritningar kan användas som en riktlinje och ett hjälpverktyg för en ljudmässigt korrekt installation.

1. Aggregat monterat mot taket och väggen

Genomskärningsritning

2. Aggregat monterat mot väggen men åtskilt från taket

Genomskärningsritning

 

Topplatta ljudisoleras och synliga rör kondensisoleras. 
Mellanrummet mellan aggregatet och taket täcks ev.

3. Aggregat monterat mot taket med kort avstånd till väggen

Genomskärningsritning

Bakplatta ljudisoleras och synliga rör kondensisoleras. 
Mellanrummet mellan aggregatet och väggen täcks ev.

4. Aggregat monterat med kort avstånd från utsugningen till sidoväggen

Planritning

Ytterligare beräkningar och åtgärder ska förväntas.

Kontakta Airmaster.

5. Aggregat monterat med kort avstånd från utsugningen till sidoväggen

Planritning

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev