Tillbehör till Airmasters ventilationsaggregat

Det finns diverse tillbehör och reservdelar till Airmasters ventilationsaggregat och kylmoduler. Ventilationsaggregat och kylmoduler levereras med filter enligt standarden EN ISO 16890, och vi rekommenderar samma kvalitet på filter när det byts.

Airmasters egenutvecklade fasadgaller, Boomerain finns i Ø160, Ø250 och Ø315 mm. Därutöver har vi en hel del produkter till montering och takgenomföring.

Filter klassifikationer

Tabellen visar de gamla filterklasserna enligt EN 779:2012 jämfört med de nya filterklasserna enligt EN ISO 16890.

Man kan inte översätta direkt till den nya klassificeringen, men tabell 1 visar hur man i Airmaster ser de två klassificeringarna i förhållande till varandra.

Klassifikation enl. EN 779:2012

Klassifikation enl. EN ISO 16890

M5

ISO ePM10 (>75%)

F7

ISO ePM1 (>55%)

F9

ISO ePM1 (>80%)

Alla Airmaster-aggregat levereras med filter enligt standard EN ISO 16890.

ISO 16890 använder nya beteckningar som klassificerar hur effektivt ett filter är på att filtrera bort olika slags partikelstorlekar. PM1, PM2,5 og PM10 anger partikelstorleken i μm där 10 μm är den största partikeln och 1 μm är den minsta.

Framför PM står ett e (ePM) som anger filtrets separationsförmåga för partikelstorleken och som anges i %. Till exempel kan ett filter som uppfyller kraven för ISO ePM1 (>55%) separera mer än 55% av partiklarna av storleken 1 μm.

De nämnda klassificeringarna enligt ISO 16890 är de filterklasser som vi använder mest. Andra filterklasser kan levereras på förfrågan.

Nu kan du få Airmaster ventilationsaggregat med 3 olika växlar-lösningar:

STANDARD: Motströmsvärmeväxlare

NYHET: Ren entalpiväxlar lösning

NYHET: Kombinationsväxlare bestående av entalpiväxlare + Airmasters normala motströmsvärmeväxlare

Den rena entalpiväxlarlösningen vill vara särskilt lämplig i extremt kalla klimat som t.ex. norra Skandinavien eller till bergrika trakter i inlandet i Norge eller i Alperna. Exempel på sådana platser kan vara Kiruna och Innsbruck.

En kombinationsväxlare fungerar som ett mellanting mellan de två typerna av växlare, med större temperaturverkningsgrad än den rena entalpiväxlarlösningen, och med reducerad fuktverkningsgrad.

Kombinationsväxlaren är lämplig i områden i Centraleuropa, där det kan vara kalla och torra perioder, men inte extrem kyla. Så som Stuttgart, München och Wien.

Kombinationsväxlaren kan också vara lämplig i kustnära områden med moderat klimat om man önskar att kunna upprätthålla en högre inomhusfuktighet än normalt, t.ex. över 40% relativ luftfuktighet.

Prestanda och effektivitet

På grund av den lägre temperaturverkningsgraden i entalpiväxlaren reduceras den maximala prestandan för AM 150 och AM 300 med en ren entalpiväxlarlösning på grund av krav från Ecodesign direktivet. Förutom detta uppför  ventilationsaggregaten sig normalt.

Maximal prestanda med ren entalpiväxlare:

  • AM 150: 100 m3/h
  • AM 300: 190 m3/h

 

Med kombinationsväxlaren kan den normala prestandan upprätthållas på alla Airmaster ventilationsaggregat.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev