Vägghängda ventilationsaggregat

De vägghängda decentrala ventilationsaggregaten omfattar en serie modeller från AM 150, som är den minsta, till AM 1000 som har kapacitet för frisk luft till en hel skolklass. Det finns alltså ventilations­lösningar som bidrar till ett bra inomhusklimat i lokaler som t.ex. kontor, mötesrum, klassrum, gym, restauranger m.m.

Varje ventilationsaggregat kan också installeras på olika sätt. Generellt kan alla ventilationsaggregat integreras helt eller delvis i undertaket, och dessutom finns det flera möjligheter för placering av tilluft och frånluft. Läs mer om det under varje ventilationsaggregat.

Aggregaten är lämpliga för ventilation i skolor, kontor, institutioner och andra lokaler, där man vill ha ett bra inomhusklimat. En tyst drift och låg energiförbrukning säkerställer hög drift och komfort.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev