Hoppa till huvudinnehållet

AM 1000

Airmaster AM 1000 – perfekt skolventilation. För klassrum och andra större lokaler med behov av stort luftutbyte och ett konstant och bra inomhusklimat med låg CO2-nivå.

AM 1000

AM 1000 är en konkurrenskraftig lösning som är utvecklad för ventilation i klassrum med hög person­belastning under längre perioder, men den kan naturligtvis användes överallt där det är höga krav på komfort och ett bra inomhusklimat.

AM 1000 motsvarar dagens krav på luftkvalitet och låg ljudnivå, vilket i praktiken betyder ca 950 m3/h och 30 dB(A) från ventilationsaggregatet. Samtidigt har AM 1000 en värmeåtervinning på över 80%. I kombination med låg energiförbrukning som motsvarar ett SFP-värde på ca. 700 J/m3 är AM 1000 en särskilt energieffektiv och tyst ventilationslösning. Med inbyggd aktiv ljuddämpning dämpas i synnerhet de lågfrekventa tonerna, som normalt kräver en stor dämpande yta. I AM 1000 finns det flera uppsättningar högtalare och mikrofoner som eliminerar lågfrekventa och störande ljud genom att skicka ut ”antiljud”.

I rum som behöver så stort luftutbyte som AM 1000 kan ge, finns det också risk för drag om luftmändgen inte styrs. Dessutom är det ofta energiöverväganden att behovsstyra luftmängden. Det innebär att ett tilluftsmönster som är optimalt för en viss luftmängd inte nödvändigtvis är optimalt för en annan.

AM 1000 är en konkurrenskraftig lösning som är utvecklad för ventilation i klassrum med hög person­belastning under längre perioder, men den kan naturligtvis användes överallt där det är höga krav på komfort och ett bra inomhusklimat.

AM 1000 motsvarar dagens krav på luftkvalitet och låg ljudnivå, vilket i praktiken betyder ca 950 m3/h och 30 dB(A) från ventilationsaggregatet. Samtidigt har AM 1000 en värmeåtervinning på över 80%. I kombination med låg energiförbrukning som motsvarar ett SFP-värde på ca. 700 J/m3 är AM 1000 en särskilt energieffektiv och tyst ventilationslösning. Med inbyggd aktiv ljuddämpning dämpas i synnerhet de lågfrekventa tonerna, som normalt kräver en stor dämpande yta. I AM 1000 finns det flera uppsättningar högtalare och mikrofoner som eliminerar lågfrekventa och störande ljud genom att skicka ut ”antiljud”.

I rum som behöver så stort luftutbyte som AM 1000 kan ge, finns det också risk för drag om luftmändgen inte styrs. Dessutom är det ofta energiöverväganden att behovsstyra luftmängden. Det innebär att ett tilluftsmönster som är optimalt för en viss luftmängd inte nödvändigtvis är optimalt för en annan.

Retur/Intag

Insug/avgas

Förlänga livslängden av din aggregat  

Förlänga livslängdenav din aggregat
 

Du kan hjälpa till att förlänga livslängden på ditt Airmaster-aggregat. Det gör du bland annat genom att se till att byta filter i aggregaten – och genom att använda Airmaster originalfilter.

Dessutom ser du till att energiförbrukningen förblir minimal under aggregatets hela livslängd.

Service