AM 150

AM 150 är Airmasters minsta decentrala ventilationsaggregat med värmeåtervinning. AM 150 är speciellt utvecklat för mindre lokaler som t.ex. kontor för en eller två personer samt mindre möteslokaler och grupprum.

Med AM 150 får du ett aggregat som är särskilt lämpligt för ett 1–2-personskontor och mindre grupprum på företag, skolor eller institutioner. Kort sagt, till mindre lokaler där det finns behov av ett komfortabelt inomhus­klimat som bidrar till trivsel och välbefinnande.

AM 150 är ett vägg- eller takhängt aggregat i en horisontell version där uteluft och avluft är riktade bakåt från aggregatet. Ventilations­aggregatet tillverkas med samma höga kvalitet som kännetecknar Airmasters övriga produkter med kvalitetskomponenter, EC lågenergimotorer, motströmsvärmeväxlare m.m.

Med tillval som närvarogivare och CO2-givare är det möjligt att behovsstyra ventilationsaggregatet i förhållande till hur många personer som befinner sig i rummet vid en viss tidpunkt. Dessutom kan den helautomatiska styrningen kombineras med Airmaster Airlinq® Online.

Möjligheten att installera AM 150 antingen vägghängt eller i en takram gör det dessutom till ett naturligt val för modulhus. Det kan installeras fullt synligt eller integreras delvis i taket, så att endast serviceluckan är synlig. Det är möjligt att leda frånluften i kanaler, vilket innebär att ventilationsaggregatet kan byggas in ovanför ett diffust innertak eller att frånluft från angränsande rum kan anslutas.

Exempel på användningsområden:

  • Kontor för 1–2 personer
  • Mindre möteslokaler och liknande
  • Modulhus
  • Hotellrum
Data AM 150

Tekniska data

Filterklass

30 dB(A)

35 dB(A)

Boost

Maximal kapacitet

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

115 m3/h

90 m3/h

85 m3/h

147 m3/h

126 m3/h

115 m3/h

216 m3/h

197 m3/h

180 m3/h

Kastlängd (0.2 m/s)

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

2,6 m v. 115 m3/h

2,1 m v. 90 m3/h

1,9 m v. 85 m3/h

3,4 m v. 147 m3/h

2,8 m v. 126 m3/h

2,6 m v. 115 m3/h

-

-

-

Nominell ström*

0,2 A

0,3 A

1 A

Nominell upptagen effekt*

21 W

38 W

96 W

Elanslutning

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Kanalanslutningar

Ø125 mm

Vikt

47 kg

Motströmsvärmeväxlare

PET

Tilluftsfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Frånluftsfilter

ePM10 75%

Färg, panel

RAL 9010 (vit)

Elkabel

3 x 0,75 mm2

Rekommenderad avsäkring

10 A

Läckström

< 0,5 mA

Energiklass (SEC-klass)

A

Täthetsklass (luftläckage):

Klass L1 jfr. EN 1886:2007

Klass A1 jfr. EN 13141-7:2010

Dimension (BxHxDJ)

1170 x 261 x 572 mm

* Vid filterklass, tilluft / frånluft: ePM10 75% / ePM10 75%

Elektrisk värmebatteri

Värmeeffekt

600 W

Termosäkring, automatisk reset

75°C

Termosäkring, manuell reset

90°C

Standard och tillval

Standard och tillval

AM 150

Bypass

x

Elvärmebatteri/VPH

CO2-givare (inbyggd)

PIR/närvarogivare (inbyggd)

Kondenspump

Motorstyrt avluftsspjäll

x

Motorstyrt tilluftsspjäll

x

Motströmsvärmeväxlare (PET)

x

Energimätare

Upphängning väggram / takram

x: standard : tillval

Kastlängd

Airmasters ventilationsaggregat sprider tilluften på olika sätt beroende på inställningen av tilluftslamellerna.

Bilderna visar spridningsmönstret och kastlängden vid olika lamellinställningar. En ändring av luftmängden påverkar också kastlängden.

Kastlängd sett från sidan

Kastlängd sett uppifrån

Kastlängd vid 0,2 m/s. Tilluftens mönster visas med olika grader på lamellerna vid 147 m³/h.

1. Kastlängd med 60º vinkel på lamellerna.
2. Kastlängd med 45º vinkel på lamellerna. (Liten areal på lamellerna)
3. Kastlängd med 30º vinkel på lamellerna.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev