AM 150

AM 150 är Airmasters minsta decentrala ventilationsaggregat med värmeåtervinning. AM 150 är speciellt utvecklat för mindre lokaler som t.ex. kontor för en eller två personer samt mindre möteslokaler och grupprum.

Data AM 150
Standard AM 150
 • Bypass
 • Motoriserat avluftsspjäll
 • Motoriserat tilluftsspjäll
 • Motströmsvärmeväxlare (PET)
Tillval för AM 150
 • Elvärmebatteri/VPH
 • CO2-givare (inbyggd)
 • PIR/närvarogivare (inbyggd)
 • Kondenspump
 • Energimätare
 • Upphängning väggram / takram
Kastlängd

Airmasters ventilationsaggregat sprider tilluften på olika sätt beroende på inställningen av tilluftslamellerna.

Detta visas på illustrationen och den blå färgen visar spridningsbilden med de olika lamellinställningarna. 

Lamelinställningarna påverkar kastlängden.

Kastlängd sett från sidan

Kastlängd sett uppifrån

Kastlängd vid 0,2 m/s. Tilluftens mönster visas med olika grader på lamellerna vid 147 m³/h och 35 dB(A).

1. Kastlängd med 60º vinkel på lamellerna.
2. Kastlängd med 45º vinkel på lamellerna. (Liten areal på lamellerna)
3. Kastlängd med 30º vinkel på lamellerna.

För inställning av vinkel se installationsanvisningen. Standard vinkel är 45º med liten areal.

Med AM 150 får du ett aggregat som är särskilt lämpligt för ett 1–2-personskontor och mindre grupprum på företag, skolor eller institutioner. Kort sagt, till mindre lokaler där det finns behov av ett komfortabelt inomhus­klimat som bidrar till trivsel och välbefinnande.

AM 150 är ett vägg- eller takhängt aggregat i en horisontell version där uteluft och avluft är riktade bakåt från aggregatet. Ventilations­aggregatet tillverkas med samma höga kvalitet som kännetecknar Airmasters övriga produkter med kvalitetskomponenter, EC lågenergimotorer, motströmsvärmeväxlare m.m.

Med tillval som närvarogivare och CO2-givare är det möjligt att behovsstyra ventilationsaggregatet i förhållande till hur många personer som befinner sig i rummet vid en viss tidpunkt. Dessutom kan den helautomatiska styrningen kombineras med Airmaster Airlinq® Online.

Möjligheten att installera AM 150 antingen vägghängt eller i en takram gör det dessutom till ett naturligt val för modulhus. Det kan installeras fullt synligt eller integreras delvis i taket, så att endast serviceluckan är synlig. Det är möjligt att leda frånluften i kanaler, vilket innebär att ventilationsaggregatet kan byggas in ovanför ett diffust innertak eller att frånluft från angränsande rum kan anslutas.

Exempel på användningsområden:

 • Kontor för 1–2 personer
 • Mindre möteslokaler och liknande
 • Modulhus
 • Hotellrum

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev