AM 800

Airmaster AM 800 ventilationsaggregat är konstruerat för större lokaler med måttlig belastning och är därför det rätta valet för klassrum.

AM 800 är speciellt lämpligt som ventilationslösning för större klassrum, mötesrum och kontor där det finns behov av ett effektivt luftutbyte utan störande ljud.

Som Airmasters alla andra ventilationsaggregat kan även AM 800 behovsstyras med t.ex. CO2-givare, som ser till att ventilationsaggregatet körs enligt t.ex. ett veckoschema OCH CO2-nivån.

Därigenom ventileras det endast när det är behov av det, och endast med den luftmängd som behövs. Aggregaten förbrukar väldigt lite energi, och behovsstyrning minskar förbrukningen ännu mer. AM 800 kan beställas för separat styrning via en manöverpanel eller för att integreras i en central styrning. 

Beroende på lokalen och aggregatets placering monteras en horisontell eller vertikal modell. För AM 800 H modellen är det möjligt att ansluta en inverterstyrd CC 800 kylmodul. Det är också möjligt att ansluta frånluft och tilluft, eller bägge delar, i kanaler.

Exempel på användningsområden:

  • Skolor
  • Institutioner
  • Kontor
  • Möteslokaler
Data AM 800

Tekniska data

Filterklass

30 dB(A)

35 dB(A)

Maximal kapacitet

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

650 m3/h

585 m3/h

520 m3/h

725 m3/h

653 m3/h

580 m3/h

Kastlängd (0.2 m/s)

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

7,7 m v. 650 m3/h

7,2 m v. 585 m3/h

6,7 m v. 520 m3/h

8,3 m v. 725 m3/h
7,7 m v. 653 m3/h
7,2 m v. 580 m3/h

Nominell ström*

1,1 A

Nominell upptagen effekt*

156 W

Elanslutning

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Kanalanslutningar

Ø315 mm

Kondensavlopp

Ø16 mm

Vikt

157 kg

Motströmsvärmeväxlare

2 stk. Aluminium

Tilluftsfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Frånluftsfilter

ePM10 75%

Färg, panel

RAL 9010 (vit)

Elkabel

3 x 1,5 mm2

Rekommenderad avsäkring

13 A

Läckström

< 6 mA

Täthetsklass (luftläckage):

Klass L2 jfr. EN 1886:2007

Klass A1 jfr. EN 13141-7:2010

Dimension (BxHxDJ)

1910 x 474 x 916 mm

* Vid filterklass, tilluft / frånluft: ePM10 75% / ePM10 75%

Elektrisk Värmebatteri

Förvärme

Eftervärme

Värmeeffekt

1500 W

1000 W

Termosäkring, automatisk återställning

75°C

75°C

Termosäkring, manuell återställning

120°C

120°C

Vattenburet eftervärmebatteri

Eftervärme

Maximal drifttemperatur

90°C

Maximal drifttryck

10 bar

Värmeeffekt

1379 W*

Anslutningsdimension

1/2" (DN 15)

Material rör/fläns

koppar/aluminium

Motorventil, öppnings- och stängningstid

60 s

* Kapacitet vid: tillförsel/retur temperatur 60/40°C, vattenmängd 60 l/h

Standard och tillval

STANDARD OCH TILLVAL

AM 800

Bypass

x

Elektrisk förvärmebatteri

Elektrisk eftervärmebatteri

Vattenburet eftervärmebatteri

CO2-givare (inbyggd)

PIR/närvarogivare (inbyggd)

Hygrostat

Kondenspump

Kylmodul (endast för horisontell modell)

Motorstyrt avluftsspjäll

x

Motorstyrt tilluftssspjäll

x

Kapacitiv retur för motorstyrt spjäll

Motströmsvärmeväxlare (alu)

x

Energimätare

Upphängning väggram / takram

Mini B USB (på aggregatets front)

Boomerain Ø315

x : standard : tillval

Kastlängd

Airmasters ventilationsaggregat sprider tilluften på olika sätt beroende på inställningarna av tilluftslamellerna.
På bilden till visar de blå färgtonerna kastlängderna vid olika luftmängder för aggregatet.

1. Kastlängd, sett uppifrån
2. Kastlängd, sett från sidan

Data CC 800 kylmodul

TEKNISKA DATA

Nominell kyleffekt*

5240 W

Min. kyleffekt*

990 W

Nominell EER

4,72

Max. luftmängd

650 m3/h

Min. luftmängd**

260 m3/h

Elanslutning

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Nominell elektrisk effekt

1110 W

Nominell strömstyrka

6,8 A

Elektrisk effektfaktor

0,71

Max. läckström

2,0 mA

Kylmedel

R410a

Fyllning

820 g

Kanalanslutning

Ø315 mm

Avloppsslang, diameter inv./utv.

Ø8/12 mm

Energiklass

A+++

Vikt

100,7 kg

Dimension (BxHxDJ), inkl. aggregat

1910 x 474 x 1321 mm

AM 800 versioner

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev