AM 800

Airmaster AM 800 ventilationsaggregat är konstruerat för större lokaler med måttlig belastning och är därför det rätta valet för klassrum.

Data AM 800
Data CC 800
Standard AM 800
 • Bypass
 • Motoriserat avluftsspjäll
 • Motoriserat avstängningsspjäll
 • Motströmsväxlare (alu)
Tillval för AM 800
 • Elförvärmebatteri
 • Eleftervärmebatteri
 • Vattenburet eftervärmebatteri
 • CO2-givare (vägghängd)
 • CO2-givare (inbyggd)
 • PIR/närvarogivare, vägghängd
 • PIR/närvarogivare, inbyggd
 • Hygrostat
 • Kondenspump
 • Isolerad kondenstråg
 • Kapacitiv retur för motoriserat spjäll
 • Energimätare
 • Upphänging väggram / takram
 • Mini B USB (på aggregatets front)
 • Kylmodul (endast för horisontell modell)
Kastlängd

Airmasters ventilationsaggregat sprider tilluften i olika riktningar beroende på den givna luftmängd.
På bilden till visar de blå färgtonerna luftmängden vid olika kastlängder.

1. Kastlängd, sett uppifrån
2. Kastlängd, sett från sidan

AM 800 är speciellt lämpligt som ventilationslösning för större klassrum, mötesrum och kontor där det finns behov av ett effektivt luftutbyte utan störande ljud.

Som Airmasters alla andra ventilationsaggregat kan även AM 800 behovsstyras med t.ex. CO2-givare, som ser till att ventilationsaggregatet körs enligt t.ex. ett veckoschema OCH CO2-nivån.

Därigenom ventileras det endast när det är behov av det, och endast med den luftmängd som behövs. Aggregaten förbrukar väldigt lite energi, och behovsstyrning minskar förbrukningen ännu mer. AM 800 kan beställas för separat styrning via en manöverpanel eller för att integreras i en central styrning. 

Beroende på lokalen och aggregatets placering monteras en horisontell eller vertikal modell. För modellen AM 800 H finns det möjlighet att ansluta en inverterstyrd CC 800 kylmodul. Det är också möjligt att ansluta frånluft och tilluft, eller bägge delar, i kanaler.

Exempel på användningsområden:

 • Skolor
 • Institutioner
 • Kontor
 • Möteslokaler

AM 800 versioner

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev