Vad är balanserad ventilation?

Balanserade ventilationsaggregat bygger på principen om at kunna tillföra och transportera bort samma luftmängd, så att det varken blir under- eller övertryck i rummet. I praktiken fungerar det med hjälp av två fläktar som med effektiv styrning som ser till att det är balans mellan tilluft och frånluft.

Balanserad ventilation används typisk i samband med värmeåtervinning, vilket också gäller Airmaster aggregaten. I ventilationsaggregatet sitter det en värmeväxlare som omvandlar värmen i frånluften till energi som värmer upp tilluften.

Värmeåtervinningen i ett Airmaster aggregat ligger på ca. 85%, vilket gör att den kan garantera det nödvändiga ombytande av använd rumsluft - utan att värmeräkningen går blir enorm. I själva verket återvinner Airmaster aggregatet mer energi till fördel för rumstemperaturen än fläktarna använder för att cirkulera luften. Driften av fläktarna kräver väldigt lite energi, och därför är det ur energisynpunkt ett förnuftigt sätt att säkerställa ett bra inomhusklimat.

Balanserad ventilation med värmeåtervinning är relevant för att bibehålla ett bra inomhus-klimat, där både CO2-nivån ska hållas nere och luften bytas ut – med så låg energiförbrukningen som möjligt. Ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning värmeåtervinning är med andra ord ett sätt att garantera ett sunt inomhusklimat genom att cirkulera och byta ut luften – på ett energi- och miljömässigt försvarbart sätt.  

Får man öppna fönstren med balanserad ventilation?

Ja, på sommaren när temperaturen utanför är jämförbar med inomhustemperaturen så går det bra. Då slösas ingen energi på förlorad värme. Men om ventilationsaggregatet har en kylmodul, så kan det vara ofördelaktigt att öppna fönstret om utomhustemperaturen är högre än inom-hustemperaturen.

Dessutom bör man vara uppmärksam på uteluftens kvalitet. Ligger byggnaden nära en trafikerad väg, kan det komma in oönskade partiklar genom det öppna fönstret. Ventilationsaggregatet har filter som rensar luften från sådana oönskade partiklar. (Det finns olika typer av filter som filtrerar mer eller mindre fina partiklar.)

På vintern när utomhustemperaturen är lägre än rumstemperaturen så är det en väldigt dålig ide att öppna fönsterna. Det medför en enorm värmeförlust och energislöseri.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev