Hoppa till huvudinnehållet

Decentraliserad ventilation: Stöd för cirkulära byggnader

Decentraliserad ventilation: Stöd för cirkulära byggnader

Decentraliserad ventilation: Stöd för cirkulära byggnader

Godt indeklima på skolen med ventilation
Miljön förändras snabbt till det sämre, och även om det finns många faktorer som är inblandade i denna utveckling är byggbranschen inte utan skuld.

I dag står byggbranschen för cirka 40 procent av de globala CO2-utsläppen. Detta kanske inte kommer som en överraskning med tanke på att resurserna hittills har utvunnits och dumpats i en ohållbar takt. Nu krävs dock drastiska förändringar för att uppnå klimatmålen för 2030 och sträva efter en hälsosammare planet. Detta innebär att det finns ett brådskande behov inom byggbranschen, av att tänka produktion och byggande på nya, hållbara sätt. Utmaningen är nu att producera, renovera och bygga med hjälp av befintliga resurser, samtidigt som energieffektivitet och återvinning införlivas i varje skede av en byggnads livscykel - allt medan ett effektivt och hälsosamt inomhusklimat bibehålls. 

För att minska mängden globalt avfall som kommer från byggbranschen kan det bli avgörande att införliva cirkulärt byggande och cirkulär ekonomi för att minska CO2-utsläppen, driftsenergin, materialbehovet och mängden avfall som genereras. För att förtydliga fokuserar cirkulär ekonomi på att hålla resurserna i bruk så länge som möjligt, få ut maximalt värde ur dem medan de används och sedan återskapa resurserna i slutet av deras livscykel genom upcycling eller återvinning.  Därför måste vi tänka långsiktigt när vi gör våra investeringar.

Fokus på inomhusklimatet

Fokus på inomhusklimatet

Förutom att konstruera byggnader som bevarar och stöder vår planet blir ett hälsosamt inomhusklimat en viktig faktor för själva byggnadens långsiktiga hälsa och för den sociala delen av hållbara och cirkulära byggnader, det vill säga de människor som använder byggnaderna.

Hos Airmaster har vi 30 års erfarenhet av att tillhandahålla ett högkvalitativt inomhusklimat genom decentraliserad ventilation. Decentraliserad ventilation skiljer sig från centralventilation genom att den installeras direkt i det rum som behöver ventileras, vilket ger dig möjlighet att styra ventilationen rum för rum, till exempel med hjälp av sensorer eller schemaläggning. Detta resulterar i färre ledningsnät, vilket förhindrar energiförluster under transporten och minskar energiförbrukningen totalt sett.  Airmasters enheter har faktiskt en värmeåtervinning på mer än 80 %, vilket är en av anledningarna till att CO2-utsläppen minskar med 52 % med en decentraliserad lösning, jämfört med en central lösning! 

En viktig aspekt

Godt indeklima på skolen med ventilation

En annan viktig aspekt av decentraliserad ventilation är dess förmåga att integreras i redan existerande byggnader, vilket är avgörande för cirkulära byggnader. Detta gör dem också idealiska för renovering, kompletterande ventilation och modulbyggnader. Om byggnaden så småningom förändras och används med nya syften, kan Airmaster-enheterna tas bort eller flyttas. I detta skede kan enheten flyttas till en annan byggnad eller enkelt demonteras, och många av komponenterna i standardstorlek kan återanvändas eller återvinnas.

I och med att cirkulär ekonomi och byggnader blivit en viktig åtgärd för att minska den negativa påverkan på vår planet är det avgörande att integrera produkter och material som stöder en byggnads livscykel. Med Airmasters decentraliserade ventilationsaggregat kan du vara säker på att införliva en extremt energieffektiv och hållbar lösning som passar för byggprojekt som behöver ventilation som stöder personlig prestanda, budgetar och låg energiförbrukning.