AM 1000

Airmaster AM 1000 – perfekt skolventilation. För klassrum och andra större lokaler med behov av stort luftutbyte och ett konstant och bra inomhusklimat med låg CO2-nivå.

AM 1000 är en konkurrenskraftig lösning som är utvecklad för ventilation i klassrum med hög person­belastning under längre perioder, men den kan naturligtvis användes överallt där det är höga krav på komfort och ett bra inomhusklimat.

AM 1000 motsvarar dagens krav på luftkvalitet och låg ljudnivå, vilket i praktiken betyder ca 950 m3/h och 30 dB(A) från ventilationsaggregatet. Samtidigt har AM 1000 en värmeåtervinning på över 80%. I kombination med låg energiförbrukning som motsvarar ett SFP-värde på ca. 700 J/m3 är AM 1000 en särskilt energieffektiv och tyst ventilationslösning. Med inbyggd aktiv ljuddämpning dämpas i synnerhet de lågfrekventa tonerna, som normalt kräver en stor dämpande yta. I AM 1000 finns det flera uppsättningar högtalare och mikrofoner som eliminerar lågfrekventa och störande ljud genom att skicka ut ”antiljud”.

I rum som behöver så stort luftutbyte som AM 1000 kan ge, finns det också risk för drag om luftmändgen inte styrs. Dessutom är det ofta energiöverväganden att behovsstyra luftmängden. Det innebär att ett tilluftsmönster som är optimalt för en viss luftmängd inte nödvändigtvis är optimalt för en annan.

Därför har AM 1000 automatiskt justerbar tilluft, s.k. Adaptive Airflow™. En patentsökt tilluftsdiffusor på AM 1000 anpassar tilluftsmönstret efter luftmängden och lokalens geometri.

Den grundläggande idén bakom diffusorn är att den är uppdelad i två, så att luften lämnar aggregatet i två separata flöden. Adaptive Airflow-principen utnyttjar innertaket och strömningstekniska lagar för att variera tilluftsmönstret mellan större och mindre luftmängder. På så sätt kan en konstant kastlängd i ett stort intervall upprätthållas utan att det uppstår problem med drag.

Airmaster AM 1000 finns i olika versioner med vägg-, tak- och sidogenomföringar samt kombinationer av dessa.

AM 1000 levereras i fyra moduler och är lätt att transportera, hantera och installera.

Exempel på användningsområden:

  • Undervisningslokaler
  • Kontor
  • Möteslokaler
AM-1000-skole.jpg

klassrumsaggregat AM 1000

Data AM 1000

TEKNISKA DATA

Filterklass

30 dB(A)

35 dB(A)

Maximal kapacitet

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

950 m3/h

926 m3/h

903 m3/h

1050 m3/h

1024 m3/h

998 m3/h

Kastlängd (0,2 m/s)

8,0 m

10,5 m

Nominell ström*

2,2 A

Nominell upptagen effekt*

305 W

Elanslutning

3 x 400 V + N + PE / 50 Hz

Kanalanslutning

Ø315 mm**

Kondensavlopp inv./utv.

Ø4/6 mm

Vikt, standard aggregat komplett

301,5 kg

Motströmsvärmeväxlare

Aluminium

Tilluftsfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Frånluftsfilter

ePM10 75%

Färg, panel

RAL 9010 (vit)

Elkabel

5 x 2,5 mm2

Rekommenderad avsäkring

3 x 13 A

Läckström

< 4 mA

Täthetsklass (luftläckage):

Klass L2 jfr. EN 1886:2007

Klass A1 jfr. EN 13141-7:2010

Dimension (BxHxDJ)

2325 x 561 x 1283 mm

* Vid filterklass, tilluft / frånluft: ePM10 75% / ePM10 75%

** Uteluft/avluft horisontell med Airmaster Boomerain® Ø315 eller vha. Ø400 mm fasadgaller/takhuv.

Elektrisk Värmebatteri

För-
värme

Efter-
värme

Värmeeffekt

2300 W

1500 W

Termosäkring, automatisk återställning

75°C

75°C

Termosäkring, manuell återställning

120°C

120°C

Vattenburet eftervärmebatteri

Maximal drifttemperatur

90°C

Maximal drifttryck

10 bar

Värmeeffekt

2540 W*

Anslutningsdimension

1/2" (DN 15)

Material rör/fläns

koppar/aluminium

Motorventil, öppnings- och stängningstid

60 s

* Kapacitet vid: tillförsel/retur temperatur 60/40°C, vattenmängd 112 l/h.

Standard och tillval

STANDARD OCH TILLVAL

AM 1000

Bypass

x

Adaptiv Airflow

Elektrisk förvärmebatteri

Elektrisk eftervärmebatteri

Vattenburet värmebatteri

CO2-givare (inbyggd)

PIR/närvarogivare (inbyggd)

Kondenspump

Motorstyrt avluftsspjäll

x

Motorstyrt tilluftsspjäll

x

Motströmsvärmeväxlare (alu)

x

Upphängning, vägg / tak

x

Energimätare

Boomerain Ø315

x : standard : tillval

Kastlängd

Variabel tilluft med AM 1000. Tilluften delas upp i två åtskilda tilluftsgaller som bildar var sin stråle. Gallren har variabla lameller. Vid maximal luftmängd separeras och sprids strålarna i största möjliga mån. Detta leder i riktning mot en liten kastlängd. Vid liten luftmängd samlas strålarna ihop och koncentreras, vilket leder i riktning mot en lång kastlängd. Anpassningen sker gradvis och automatiskt baserat på den inbyggda luftmängdsmätningen. På så sätt säkerställs en nästintill konstant kastlängd som passar till rummets längd..

Symmetrisk montage i rummet med Adaptive AirflowTM

1. Vid maximal luftmängd och med separata tilluftsstråler.
2. Vid låg luftmängd och med samlad tilluftsstråle.

Asymmetrisk montage i rummet med Adaptive AirflowTM 

Om rummet har en utformning som endast gör det möjligt att montera aggregatet asymmetriskt i rummet så rekommenderar vi att man beställer aggregatet med riktningsbestämt tilluftsgaller. Se skisserna som vägledning.

1. Vid maximal luftmängd och med separata tilluftsstråler.
2. Vid låg luftmängd och med samlad tilluftsstråle.

AM 1000 varianter

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev