Ritningar för Airmaster ventilationsaggregat

AM 50

Schematiskt diagram

AM 300

Datablad

Nomenklatur förklaring

Måttskissar

3D BIM-objekt

DV 1000

Principskissar

Nomemklatur förklaring

Måttskissar

3D BIM-objekt

Autodesk Revit 2017

Autodesk Revit 2018

Autodesk Revit 2019

Boomerain fasadgaller

Plug-in till

3D BIM-objekt, Autodesk Revit format

3D BIM objekten innehåller specifik information om de aktuella aggregaten, som kan vara användbara i planeringsprocessen.

Det är så kallade intelligenta modeller, där du med ett klick kan rita ventilationskanaler från aggregatet med de riktiga dimensionerna så att man kan se var till- och frånluft anslutningarna är placerade.

På objekten står det anslutningsställen för elanslutning, som tillsammans med modellens information om strömförbrukning, medverkar till att en installation kan planeras lämpligast.

Om det är behov för vatteneftervärmebatteri kan du med ett klick se anslutnings-möjligheterna och rita in röranslutningarna till värmesystemet, liksom objekten är förberedda med anslutningar till kondensavlopp.

BIM-objects

Mer specifikt innehåller 3D BIM-objekten för Airmaster ventilationssystem följande information:

Uteluft och avkast

 • Anslutningsuttag i rätt dimension (t.ex. Ø125mm, Ø200mm) och med rätt placering på aggregatet.
  Dessa indikeras också av flödesriktning och klassificeras som ”Supply air” / ”Exhaust air”.

Kondens

 • Anslutningspunkter i rättt dimension och med rätt placering på aggregatet.
  Dessa klassificeras som ”Sanitary”.

Vattenburet värmebatteri

 • Anslutningspunkter i rätt dimension och med rätt placering på aggregatet.
  Dessa indikeras också av flödesriktning och klassificeras som ”Hydronic Supply” / ”Hydronic Return”.

Elektriska anslutningar

 • Anslutningspunkter i rätt placering på aggregatet.

Information

 • Modelbetäckning (t.ex. AMC150H).
 • Producent och link till hemsida.
 • Nominella luftmängder med ePM10 75% filter och respektive 30 dB(A) och 35 dB(A) inställningar.

Aggregatets vikt

 • Information om elektriska anslutningar (t.ex. 1x230V / N / PE / 50 Hz).
 • Nominell strömförbrukning för ventilationsaggregat, kylmodul och elektriska värmare.
 • Maximal effekt och strömförbrukning på varje fas-anslutning.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev