Hoppa till huvudinnehållet

Trivsel är ett grundläggande värde för Haahrs Skola

Trivsel är ett grundläggande värde för Haahrs Skola

Trivsel är ett grundläggande värde för Haahrs Skola

Trivsel är ett grundläggande värde för Haahrs Skola

Trivsel är ett av skolans grundläggande värden. Det arbetas med trivsel på många sätt, inklusive fysiskt välbefinnande i skolans lokaler. Därför finns det ett starkt fokus på löpande renovering och underhåll av lokalerna, för att säkerställa att de ger optimalt ljus, akustik och luftkvalitet.

Haahrs skola i Svendborg (Danmark) har anor från 1893 men har sedan dess bytt adress och storlek. Med tiden blev huvudbyggnaden, där skolan har legat sedan 1894, för liten och flera privata hus längst vägen köptes. Nya byggnader har också byggts på platsen och skolan består nu av totalt åtta byggnader som inhyser 500 elever på alla nivåer, från SFO (fritidsskolan) till tionde klass.

"Inomhusklimatet har stor betydelse för barnens prestationsförmåga och välbefinnande, och vi ser det som en viktig del av det allmänna välbefinnandet att luften i rummen alltid är behaglig att vistas i", säger rektor Michael Graugaard.

Många olika byggnader

Eftersom byggnaderna har skilda bakgrunder anpassas renoveringarna till de individuella utrymmena och dess användning.

"Vi renoverar hela tiden lokalerna efter behov och i förhållande till den budget vi har till vårt förfogande. Vi prioriterar de rum som används oftast och där flest elever bor. Det är en stor fördel att kunna ta ett rum i taget, vilket vi kan göra med Airmasters decentraliserade ventilationssystem. Med tiden har vi installerat 16 Airmaster-enheter", fortsätter Graugaard.

Behovsstyrd ventilation

Behovsstyrd ventilation

Den grundläggande ventilationen körs enligt ett veckoschema, men CO2-sensorerna hjälper till att styra ventilationen vid behov. Det första huset på vägen, där femte klassens elever befinner sig på översta våningen, hade tidigare mycket dålig luft och en hög CO2-nivå. En Airmaster AM 1000 ventilationsenhet har ändrat detta – nu är luften frisk oavsett när du kommer in i rummet. Och CO2-nivån hålls under 1000 ppm.

En sommardag

Även om ventilationsaggregatet inte är en luftkonditionering kan det hjälpa till lite under varma dagar – det finns funktioner i styrningen som kan utnyttja nattkylning och värmeväxlarens bypass, som annars återvinner energin från värmen i rummet.

Den första villan på vägen, där femte klass ligger på översta våningen, hade tidigare en mycket dålig luft och en hög CO2-nivå.

CO2-mätningar från klassrummet

CO2-mätningar från klassrummet

I regel körs ventilationsaggregaten enligt ett veckoschema, vilket innebär att de startar på morgonen kl. 7.00 och stängs av igen kl. 15.00 – om inte en CO2-nivå på över 500 ppm registreras i rummet. Under dagen körs ventilationen med minimalt luftflöde, vilket är inställt på 30% av aggregatets kapacitet. När en CO2-koncentration på över 500 ppm registreras ökar enheten automatiskt sitt luftflöde, och vid 900 ppm körs enheten till 100%.

På så sätt uppstår en synergi mellan koldioxidnivån och energiförbrukningen. Ett konstant gott inomhusklimat uppnås under hela dagen – med lägsta möjliga energiförbrukning. Graferna nedan visar tydligt CO2-nivån och luftflödet när det är aktivitet i rummet. Många elever lämnar t.ex. klassrummet under rasterna, vilket leder till att CO2-nivåerna sjunker drastiskt och att ventilationen minskar luftflödet.

Mätningar från klassrum B5 under en normal skoldag. När man jämför diagram 1 med diagram 2 blir förhållandet mellan CO2-nivån och ventilationsaggregatets luftflöde uppenbart.

Dimensionering av ventilationsbehov

Dimensionering av ventilationsbehov

I den röda byggnaden, som moderniserades 2011, finns bland annat årskurs 10. De två 10:e klasserna har ett antal lektioner tillsammans, men också var för sig. Detta beaktas i deras klassrum, som ligger precis bredvid varandra. Det är i praktiken ett rum med en vikbar vägg, som låter det konverteras till två rum på nolltid.

När man beräknade det luftflöde som behövdes för att eleverna skulle vara pigga och alerta hela dagen räckte det med ett AM 1000-ventilationsaggregat i varje rum, men på grund av de tvärgående balkarna skulle det inte ha fungerat. Luftflödet skulle inte flyta fritt och resultatet hade inte blivit bra.

Två AM 500 installerades därför i varje rum, monterade tvärs över klassrummen. Luftflödet från de fyra ventilationsenheterna hindras inte av balkar eller lampor och håller eleverna pigga och alerta med ett bra inomhusklimat.

Ventilationskalkylator

Online-styrning

Bedre indeklima på skoler med decentral ventilation

"Alla nyare enheter finns på Airlinq Online, så jag kan enkelt gå in och ändra saker, även om jag är i Esbjerg", kommenterar Jesper Knecht, teknisk servicechef, och fortsätter – "när det gäller de äldre Airmaster-systemen funderar vi på att köra dem i vårt CTS-system. Det kommer att göra dem lite lättare att kontrollera, men enheterna fungerar bra för tillfället, inga problem med dem."

Installation av ventilationen

Installation av ventilationen

De olika byggnaderna erbjuder olika möjligheter att installera ventilation. I det grå huset valde man ett ventilationsaggregat med horisontellt in- och utlopp.

I den röda centrumbyggnaden var det dock mer logiskt att installera ett aggregat med vertikalt in- och utlopp genom taket.

Kontakta oss, om du vill veta mer om decentral ventilation

Vårt kompetenta säljteam är redo att svara på dina frågor och ge dig råd om allt från dimensionering, konfiguration, placering och planering – så att du kan hitta rätt system för dina behov.