Attester

EU Dokumentation

Klassificeringar

Täthetsklass (luftläckage)

Det finns fortfarande inga standardiserade metoder som är anpassade till Airmasters ventilationsaggregat inom normerna av testmetoder för bestämning av ventilationsaggregatens täthet jämfört luftläckage. Airmaster har därför valt att testa enligt två standarder och redovisa båda resultaten.

Den ena standarden, EN 1886:2007, används för centrala system som körs med höga mottryck. Den andra,
EN 13141-7:2010, är en standard som typiskt används för mindre centrala system som kör med lägre mottryck, t.ex. bostadsventilation.

Airmasters produktdesign

  • Vid utvecklingen av nya Airmaster ventilationsaggregat är målet att uppnå den högsta täthetsklassen A1 enligt standarden
    EN 13141-7:2010. Det innebär mindre än 2% av luftflödet för såväl internt som externt läckage.
  • Airmasters aggregat har vanligtvis ett luftläckage på 1–2% vid de tryckförhållanden som aggregaten testas under.
  • Vi har externa TÜV-tester för alla aggregat, som utförs av TÜV-SÜD.

EN 1886:2007

Enligt EN 1886:2007 sker testerna ända upp till 700 Pa tryckskillnad. Det är anpassat för större centrala ventilationssystem och är därför inte särskilt relevant för mindre decentrala aggregat, som kör med betydligt lägre tryck. Dessutom mäts endast externt läckage och inte internt, vilket också är viktigt. Läckaget är standardiserat i förhållande till systemets yta.

 

Täthetsklass enligt standard

Aggregat

EN 1886:2007

EN 13141-7:2010

AM 150 

L1

A1

AM 300

L2

A1

AM 500

L2

A2

AM 800

L2

A1

AM 1000

L2

A1

EN 13141-7:2010

EN 13141-7:2010 är den standard som enligt TÜV-SÜD är mest relevant för vår typ av aggregat. Den är ursprungligen anpassad till ventilationsaggregat för bostäder. Tryckförhållandena motsvarar väl vad som gäller i våra aggregat, och standarden mäter både externt och internt läckage. Läckaget är standardiserat i förhållande till nominellt luftflöde, vilket vi menar är relevant.

Klassificering i förhållande till EN 1886:2007

Tillåtet luftläckage i förhållande till täthetsklass för aggregat som arbetar med både över- och undertryck (EN 1886:2007, stycke 6.1.2, tabell 5):

Täthetsklass för
aggregat

Tillåten läckagefaktor vid 700 Pa övertryck

L1

0,22 l/s per m² aggregatyta

L2

0,63 l/s per m² aggregatyta

L3

1,90 l/s per m² aggregatyta

Klassificering i förhållande till EN 13141-7:2010

Tillåtet luftläckage i förhållande till täthetsklass för aggregat med rekuperativ värmeväxlare (t.ex. motströmsvärmeväxlare) (EN 13141-7:2010, stycke 6.2.1.2, tabell 2):

Täthetsklass för
aggregat

Internt läckage
(vid 100 Pa)

 

Externt läckage
(vid 250 Pa)

A1

≤ 2 %

och

≤ 2 %

A2

≤ 5 %

och

≤ 5 %

A3

≤ 10 %

och

≤ 10 %

Ej klassificerat

> 10 %

och

> 10 %

Uttalande och attester

Passivhaus, 2021 (AM 1000)

iF Communication

iF Communication

iF Produkt

iF Produkt

HBR Awards, 2012

HBR Awards, 2012

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev